AKTUALNO STANJE I BUDUĆNOST PAKLENIH OTOKA GLAVNA TEMA STRUČNOG SKUPA U LOĐI

Objavio: Pokret Otoka - 08.09.2023. - Vrijeme čitanja: 2min

Grad Hvar domaćin je događanja “Međuotočna razmjena na Paklenim otocima” koji će se od 12. do 14. rujna održavati u gradskoj Lođi u okviru projekta „Erasmus + Kružna ekonomija na malim EU otocima“ u organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ.

U programu stručnog skupa sudjelovat će i deset sudionika iz Francuske, Malte i Grčke, partnera JU More i krš na navedenom projektu, kao i dionici s područja grada i otoka Hvara.

Na skupu će biti predstavljene analize stanja na Paklenim otocima, plan rasporeda sidrišta te pilot projekt gospodarenja i prikupljanja otpada nautičara na sidrištima Paklenih otoka od strane Nautičkog centra. Bit će govora o ribolovu u akvatoriju Paklenih otoka, planovi jačanja zaštite nad morem Paklenih otoka uz prezentacije konkretnih europskih primjera dobre prakse.

Stručnom skupu mogu prisustvovati svi zainteresirani građani, a detaljan program nalazi se na poveznici: Program – Međuotočna razmjena na Paklenim otocima

Prvog dana skupa bit će izneseni preliminarni rezultati analize stanja na Paklenih otocima po pitanju turizma, vode, energije, otpada za potrebe SMILO certifikata za koji se kandidiraju Pakleni otoci.

Tema drugog dana su ekološki sustavi sidrenja tijekom kojeg će detaljno biti predstavljena tehničko-tehnološka rješenja koja već niz godina primjenjuju kolege iz Francuske, kao i prijedlog plana rasporeda sidrišta na Paklenim otocima.

Trećeg dana obrađivat će se tema zone bez ribolova s izlaganjem studije koja je analizirala ribolov Paklenih otoka. Po prvi put će se raspravljati o obuhvatu i namjeni zone stroge zaštite.

Izvor: Grad Hvar

Fotografija: Jakša Kuzmičić