ALAT – Usporedite cijene struje na tržištu

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 30.01.2023. - Vrijeme čitanja: 2min

Informativan, besplatan alat omogućuje vam da usporedite cijene svih opskrbljivača električnom energijom i saznate okvirni iznos mjesečnog računa za struju.

 

Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) je osigurao besplatan informativan alat za ponuda modela i tarifa opskrbljivača električne energije za kupce iz kategorije kućanstva te kupce iz kategorije poduzetništva (s očekivanom godišnjom potrošnjom manjom od 100.000 kWh).

Alat se koristi bez naknade, prilagođen je za korištenje osobama s invaliditetom, a omogućuje i postupak prijavljivanja netočnih informacija objavljenim ponudama, sve u skladu s odredbama Zakona o tržištu električne energije (NN 111/21).

 

Alat je prilično jednostavan za korištenje

Nakon unošenja traženih podataka o potrošnji električne energije kućanstva ili tvrtke koja se nalazi u kategoriji poduzetništva na mjesečnoj ili godišnjoj razini, alat za usporedbu će prikazati okvirne iznose koje biste na godišnjoj i mjesečnoj razini platili pojedinom opskrbljivaču.

Prikazane ponude opskrbljivača temelje se na informacijama o ponudama modela i tarifa koje je HROTE zaprimio od opskrbljivača do datuma naznačenog u alatu. Naime, opskrbljivač je dužan bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana HROTE-u dostaviti ažurirane podatke, sukladno odredbama Zakona.

 

Alatu pristupite na POVEZNICI.

 

Trenutno na tržištu imamo 7 opskrbljivača:

  1. ENNA Opskrba d.o.o.
  2. ON ENERGIJA d.o.o.
  3. GEN-I Zagreb d.o.o.
  4. HEP – ELEKTRA d.o.o.
  5. HEP – Opskrba d.o.o.
  6. MET Croatia Energy Trade d.o.o.
  7. PETROL d.o.o

Kako bi ponude bile usporedive, u prikaz nisu uključeni popusti i druge pogodnosti koje opskrbljivači eventualno mogu ponuditi korisnicima.

Cjenici opskrbljivača su ažurirani sukladno UREDBI O OTKLANJANJU POREMEĆAJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ENERGIJE i UREDBI O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O OTKLANJANJU POREMEĆAJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ENERGIJE koje su na snazi tokom polugodišnjeg perioda od 1.10.2022. do 31.03.2023.

 

Već smo pisali i o najnovijim intervencijama Vlade RH putem uredaba donesenih kako bi se ublažile posljedice porasta cijena električne energije. Više o tome pročitajte na sljedećoj POVEZNICI.

 

 

 

 

___________

Autor: Suzana Živković, Pokret otoka

Naslovna fotografija: Pixabay