BRAČ – Kabelska veza otoka s kopnom

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 26.02.2022. - Vrijeme čitanja: 4min

Kabelska veza kopno (Dugi Rat) – otok Brač datira iz davne 1955. godine, na 30 kV naponu otok Brač povezan je na kopnenu mrežu upravo vezom Postira – Dugi Rat

Razvojem turizma i porastom potrošnje električne energije javlja se potreba za povećanjem prijenosne moći kabelske veze kopno otok Brač te se od 31. 7. do 5.8. 1968. godine polaže 110 kV kabel sa izolacijom papir-ulje pod tlakom – prenosi morski.hr

 

Kabelska veza je u eksploataciji uredno održavana sve do nepopravljivog kvara u siječnju 2011. godine

Kabel je do 1978. godine radio na 30 kV. Od 1978. kabel je u funkciji na svom nazivnom 110 kV naponu. Kabelska veza je u eksploataciji uredno održavana sve do nepopravljivog kvara u siječnju 2011. godine. Tada kabel izlazi iz pogona čime je smanjena sigurnost napajanja Jadranskih otoka Brača, Hvara i Korčule. Bitno je napomenuti da je kabelska veza D. Rat – Postira dio Južne otočne petlje između TS D. Rat i TS Ston. Tu je ostvarena kombinirana veza kabeli i zračni vodovi između te dvije TS. Dakle povezani su kopno – Brač – Hvar – Korčula – Pelješac.

 

Kabel je uklonjen na način da se prvo uklonilo ulje iz kabela te zbrinulo u skladu s ekološkim standardima

Odgovornim pristupom hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS-a) za rekonstrukciju kabelske veze D. Rat – Postira izrađena je prvo tehno-ekonomska analiza. Napravljena je analiza s ciljem odabira optimalnog rješenja po pitanju tehničkih i ekonomskih parametara. Nakon toga izrađen je idejni, glavni i izvedbeni projekt. Ishođene su i sve zakonom propisane dozvole. Građevinska dozvola ishođena je 2014. godine. Uklanjanju nepopravljivo oštećenog kabela sa izolacijom papir-ulje pod tlakom pristupilo se 2015. godine.

Kabel je uklonjen na način da se prvo uklonilo ulje iz kabela te zbrinulo u skladu s ekološkim standardima. Nakon toga je kabel izvađen s morskog dna te su reciklirane vrijedne sirovine iz kabela, bakar, olovo i čelik. Kroz 2016. g izrađene su priobalne zaštite, položen je podzemni kabel od zaporne kabelske spojnice u Postirama do kabelske stanice u Postirama gdje kabel prelazi na dalekovod prema Nerežišćima.

 

Ugovor s hrvatskom tvrtkom “Končar” sklopio se početkom 2021. godine

U 12. mjesecu 2019. godine objavljeno je javno nadmetanje za dobavu i polaganje novog 110 kV kabela za kabelske kopno – Brač i kopno – Krk, a ugovor s hrvatskom tvrtkom “Končar” sklopio se početkom 2021. godine.

– Zanimljivo za kabelsku vezu D. Rat – Postira je to da je Splitska tvrtka Projektni biro Split d.o.o. projektirala sada već uklonjeni kabel 1968. godine, a za danas položeni kabel ista tvrtka je izradila tehno-ekonomsku analizu, konzalting za izradu dokumentacije za nadmetanje i cjelokupnu projektnu dokumentaciju, sve domaća Splitska pamet. Dobro je napomenuti i da je glavni projektant rekonstrukcije 110 kV kabelske veze Dugi Rat – Postira Leo Štrbac iz Projektnog biroa Split, a glavni nadzorni inženjer Srećko Aljinović iz HOPS-a prijenosnog područja Split, piše Dalmacija danas.

Novi 110 kV kabel ima prijenosnu moć od 120 MVA, što otvara mogućnost razvoja srednjodalmatinskih otoka. Kabel je trožilni s bakrenim vodičem poprečnog presjeka 630 mm2, izolacijom od XLPE-a, olovnim plaštem oko svake žile i dvostrukom armaturom od pocinčanih čeličnih žica. Unutar energetskog kabela nalaze se dvije zaštitne cjevčice svaka s 44 (SM) + 4 (MM) = 48 svjetlovodnih niti (optički kabeli).

Korisnici usluga i inženjeri nadaju se da će novi kabel pouzdano raditi sljedećih 40 godina te da će povezivati jadranske otoke na elektroenergetski sustav hrvatske, a optičkim kabelima omogućiti razvoj IT sektora i na našim otocima.

 

__________
Izvor: morski.hr
Naslovna fotografija: Pixabay.