BRAČ – Projekt unaprjeđenje usluga za djecu u vrtićima

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 02.09.2021. - Vrijeme čitanja: 3min

Projekt “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Selca”, kojeg zajednički provode Općina Selca i Dječji vrtić Selca, bliži se svome kraju

Projektom unaprjeđenje usluga za djecu u vrtićima nastojalo se utjecati na smanjenje regionalnih razlika i prostorne dostupnosti pojedinih usluga te omogućiti djeci i roditeljima u općini Selca jednaku razinu usluge koju uživaju djeca u drugim, neotočnim sredinama, usklađenu s njihovim potrebama, kako bi se omogućilo i novo zapošljavanje roditelja, te lakše usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza roditelja. U prethodnih 27 mjeseci provedbe ostvareni su svi predviđeni pokazatelji uspješnosti provedbe projekta, štoviše značajno su nadmašeni.

Uslugu koja je uvedena projektom (dodatna odgojno-obrazovna grupa) tako koristi ili je koristilo ukupno 49 korisnika, umjesto planiranih 20. Podijeljeno je ukupno 9788 obroka, do kraja kolovoza. Trošak sufinanciraju u jednakom iznosu Općina Selca kao osnivač DV Selca, te Europska unija putem projekta.

Broj obroka nešto je manji od planiranih, što je posljedica okolnosti povezanih s pandemijom COVID-19 i činjenice da je dječji vrtić u više navrata bio zatvoren te broj djece koja dolaze u vrtić manji zbog izrečenih mjera izolacije i samoizolacije.

Posebno je značajno ulaganje u razvoj kadra dječjeg vrtića pa je tako kroz projekt zaposlena jedna odgojiteljica, na puno radno vrijeme; jedna stručna suradnica (psihologinja) na puno radno vrijeme, dok se kroz projekt financira i pola plaće kuharice i spremačice te 70% plaće ravnateljice vrtića, na funkciji voditeljice projekta.

Ulagalo se i u kvalitetu usluge dječjeg vrtića. Tako su četiri odgojiteljice sudjelovale u ukupno 19 edukacija, jedna ravnateljica (odgojiteljica) na 7 edukacija, jedna stručna suradnica (pedagoginja) na 13 edukacija, jedna stručna djelatnica (psihologinja) na 24 edukacije.

Dakle, umjesto projektom planiranih 18 edukacija, zaposlenice dječjeg vrtića Selca sudjelovale su u ukupno 63 edukacije, i to sve poštujući projektom definirane troškove namijenjene jačanju ljudskih kapaciteta.

 

Novi programi

Osim što se projektom radilo na unaprjeđenju kvalitete i kvantitete stručnog kadra koji radi s djecom na području općine Selca, radilo se i na povećanju broja programa koji su na raspolaganju djeci.

Razvijena su tako, i nakon suglasnosti ministarstva, uvedena dva posebna programa – program ranog učenja stranih jezika i sportski program. Za njihovu provedbu zaposlena je jedna osoba na radno mjesto provoditelja posebnog programa ranog učenja stranog jezika te jedna osoba na radno mjesto provoditelja posebnog sportskog programa.

Također za potrebe provedbe tih programa, nabavljena je i oprema (knjige, radni materijali i drugo), te su nabavljene i zavjese za dječji vrtić, ormari za posteljinu, ležaljke i drugo, te dječji stolci, kako bi se stekli bolji uvjeti boravka djece u vrtiću.

Ukupna vrijednost projekta je 1.483.886,53 kuna, od čega je 85% financirano bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a 15% je obvezni udio nacionalnog sufinanciranja osiguran iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

 

__________
Izvor: glasotoka.hr
Naslovna fotografija: Pexels.