BRAČ – Zajednički akcijski plan energetski održivog razvoja

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 31.03.2021. - Vrijeme čitanja: 2min

Otvoreno je javno savjetovanje o prvom prijedlogu akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) za područje otoka Brača

Navedeni SECAP se izradio kroz projekt Joint_SECAP, INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014-2020 kojeg financira Splitsko-dalmatinska županija, a izrađuje ga zajednica ponuditelja SENSUM d.o.o. i UM i UM d.o.o..

.
Ciljevi SECAP-a su smanjenje emisija stakleničkih plinova za najmanje 40% do 2030. godine, prilagodba utjecajima klimatskih promjena i ublažavanje energetskog siromaštva

SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan) ili Akcijski plan održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama ključni je provedbeni alat jedinica lokalne samouprave koje su potpisnici Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors for Climate and Energy).

Navedenim dokumentom se definiraju ciljevi ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama te akcije kojima se to namjerava postići, a isti se temelje na baznom popisu emisija te procjeni rizika i ranjivosti određenog područja u trenutku izrade dokumenta.

Specifičnost projekta Joint_SECAP je to što se izrađuje zajednički plan za otok Brač koji se sastoji od Grada Supetra i Općina: Bol, Nerežišća, Milna, Postira, Pučišća, Selca i Sutivan.

Ovakvim pristupom potiču se sinergijski efekti u borbi protiv klimatskih promjena kroz aktiviranje dijeljenih resursa na prirodno povezanom području.

Postupak je otvoren za sve dionike, a zatvara se u ponedjeljak, 12. travnja 2021. Dodatne informacije o projektu mogu se pronaći na poveznici, a komentare možete dostaviti na email adresu: martin.bucan@dalmacija.hr

Preuzimanje dokumenata: P

  1. Dokument Javno savjetovanje SECAP Brač_Joint_SECAP_Final
  2. SECAP_Brač_Final

_________
Izvor: www.dalmacija.hr
Naslovna fotografija: Pixabay.