Energetska obnova

SPLIT: Trideset novih fotonaponskih elektrana

Grad Split novim podvigom nastavlja vlastitu inicijativu kojom želi povećati kapacitet za proizvodnju solarne energije. Nakon uspješno realiziranog projekta “SuSTainable – Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije na javnim objektima u vlasništvu Grada Splita,” tijekom kojeg je postavljeno 14 fotonaponskih elektrana, Grad Split nastavlja svoju inicijativu u povećanju solarnih kapaciteta na svojim objektima. Dana 11.