OI energija sunca

Grad Križevci: sufinanciranje solarnih elektrana

Grad Križevci objavio je poziv kojim sufinancira izradu dokumentacije i izgradnju solarnih elektrana za kućanstva do 80 %. Grad Križevci objavio je Javni poziv za poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima, u okviru kojeg će sufinancirati izradu projektne dokumentacije i izgradnju solarnih elektrana za kućanstva. Sufinanciranje obuhvaća pripremu glavnog projekta i/ili izgradnju sunčanih elektrana za proizvodnju