Vijesti iz EU

EBRD – Prioriteti petogodišnje strategije za Hrvatsku su i zelena tranzicija i OIE

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) objavila je novu petogodišnju strategiju za Hrvatsku s naglaskom na konkurentnosti privatnog sektora, zelenoj tranziciji, uključivom rastu, optimizaciji upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu i obnovljivim izvorima energije.   Strategiju za Hrvatsku za razdoblje 2023.- 2028. odobrio je odbor direktora EBRD-a.   Prioriteti, koje EBRD planira ostvariti u suradnji