Županije

Procvat nautičkog turizma uništava pluća Mediterana

Procvat nautičkog turizma uništava morske livade posidonije. Jedan od glavnih čimbenika devastacije morske livade je sidrenje. Poznata i kao morska trava, znanstvenici je opisuju kao pluća Mediterana. Naime, livade posidonije pretvaraju ugljični dioksid u kisik u većoj mjeri nego što to čine šume na kopnu. Usprkos korisnosti, djelovanje čovjeka u posljednjih nekoliko desetljeća uzrokovalo je smanjenje