Na sjednici Skupštine LAG-a Kvarnerski otoci održanoj 12.09.2022. donesene su važne odluke za područje Cresa, Krka i Malog Lošinja

Među najbitnijim točkama bile su prihvaćanje SECAP-a for all, izvješće o radu na Lokalnoj razvojnoj strategiji za razdoblje 2023.-2027. godina te Odluka o izmjeni plana rada i Financijskog plana za 2022.

Što je to SECAP?

SECAP je dokument koji se sastoji se od dva dijela:

Akcijski plan energetski održivog razvoja (SEAP) te Strategija prilagodbe klimatskim promjenama s planom prilagodbe. Izrada ovog projekta u cijelosti je financirana europskim sredstvima, a vrijednost projekta iznosi 300.000,00 HRK.

Cilj SECAP-a je da se potpisnici obvezuju na djelovanje koje će podržati smanjenje stakleničkih plinova te usvajanje zajedničkog pristupa rješavanju ublažavanja i prilagodbe na klimatske promjene.

 

Zašto je ovaj dokument bitan?

U slučaju natječaja programa Europske unije, često je prednost ako lokalna samouprava ima energetsku strategiju. Kako bi se koristilo mnoge direktne EU fondove, kao EU City Facility, ELENA, Jessica, H2020 / Horizon Europe Smart City programi, za prijavitelja je nužno da ima izrađeni SECAP.

Očekuje se da će u budućnosti za prijavu na sve natječaje za projekte na lokalnoj razini iz sektora energetske učinkovitosti biti potrebno imati izrađenu strategiju održivog energetskog razvoja.

Jedna od trenutnih aktivnosti LAG-a je i izrada Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023-2027. godine. Stručni suradnici su izvijestili o fazi izrade te aktivnostima koje nam slijede. Jedno od ključnih načela rada LAG-a je „bottom up“ pristup koji prepoznaje potrebe na terenu te sukladno tome donosi tipove operacije.

Ovim putem Skupština LAG-a poziva svu lokalnu zajednicu da se priključi radu na izradi Lokalne razvojne strategije, pošalje svoje projektne prijedloge, te sudjeluje na radionicama koje su 15.09. u Cresu u 9:00, istog dana u Malom Lošinju u 14:00 te 20.09. u 17:00 sati u kinu Krk. Više o svemu možete pronaći na stranicama LAG-a i društvenim mrežama.

Također donesena je i Odluka o izmjeni Plana rad i financijskog plana za 2022. godinu, a ova izmjena odnosi se na pokretanje nove aktivnosti animacije i marketinga.

 

__________
Izvor: LAG Kvarnerski otoci
Naslovna fotografija: LAG Kvarnerski otoci