CRES – Sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za građane

Objavio: Pokret Otoka - 10.08.2023. - Vrijeme čitanja: 2min

Grad Cres raspisao je javni poziv za korištenje obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) fizičkim osobama građanima. Poziv je do 15. studenog 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Grada Cresa fizičkim osobama građanima za jednu (1) novu postavljenu fotonaponsku elektranu za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe (FNE) na postojeću građevinu na području Grada.

Jedna od značajnih karakteristika ovog poziva jest fleksibilnost u korištenju subvencijskih sredstava. Građani koji se prijave mogu iskoristiti i ostala subvencijska sredstva iz javnih izvora, ali pod uvjetom da ukupna vrijednost dobivenih sredstava ne premašuje ukupnu vrijednost dodijeljenih sredstava za FNE od strane Grada.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Grada za ovu inicijativu iznosi 4.900 eura. Ovaj iznos će biti dodijeljen prema definiranim uvjetima i ograničenjima. Grad zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstava, ali također može i povećati ukupni iznos sredstava za dodjelu, ovisno o interesu građana i potrebama projekata.

Bespovratna sredstva Grada dodjeljuju se nakon uspješne izgradnje i priključenja na mrežu fotonaponske elektrane minimalne snage 3,5 kW. Ograničenje koje definira ukupni iznos dodijeljenih sredstava iznosi najviše 40 posto ukupne investicije, no ne prelazi 700 eura.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi obuhvaćaju nabavu i ugradnju nove FNE, s time da račun za te troškove mora biti izdan nakon 1. siječnja 2023. godine. Svi troškovi opreme i radova potrebni za uspješnu realizaciju postavljanja FNE smatraju se opravdanim i prihvatljivim.

Kako se prijaviti?

Prijave za ovaj poziv prihvaćaju se do 15. studenog 2023. godine, ili do trenutka iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno o tome što prije nastupi. Detaljne informacije, kao i kompletnu dokumentaciju, zainteresirani građani mogu pronaći na službenim mrežnim stranicama Grada Cresa.

Za sve dodatne informacije i upite, građani se mogu obratiti putem elektroničke pošte na adresu franjo.toic@cres.hr.

Ova inicijativa pokazuje predanost Grada Cresa prema održivosti i podršci građanima u korištenju obnovljivih izvora energije radi bolje budućnosti za sve.

Cijeli javni poziv i pripadajuća dokuemntacija se može preuzeti na mrežnim stranicama Grada Cresa.

Izvor: Grad Cres službene stranice

Fotografija: Unsplash