Deset dobrobiti koje donosi društveni utjecaj energetskih zajednica

Objavio: Pokret Otoka - 23.08.2023. - Vrijeme čitanja: 6min
Izvor: Zelena Energetska Zadruga

Klimatska neutralnost ne može se postići samo tehnologijom i tržištima. Sudjelovanje građana i lokalnih zajednica ključno je kako bi bila učinkovita i pravedna te kako bi se osiguralo da svi dijele njezine ekonomske, ekološke i društvene koristi. Energetske zajednice su odličan model suradnje za izravno uključivanje građana i lokalnih zajednica u obnovljive izvore energije. Osim zalaganja za čistu energiju, energetske zajednice imaju snažan društveni utjecaj. Evo deset primjera ekonomskih, društvenih i ekoloških dobrobiti energetskih zajednica!

1. Energetske zajednice osiguravaju lokalnu i čistu energiju

Energetske zajednice djeluju s ciljem da svojim članovima zajamče pristup čistoj i lokalnoj energiji. Vlastitom proizvodnjom energije štite i svoje članove od oscilacija cijena na tržištu energije, što je posebno aktualno u kriznim vremenima, kakvo je današnje. Na primjer, prošle godine cijene energije komercijalnih dobavljača energije u Belgiji bile su konstantno promjenjive i skuplje od onih belgijske energetske zadruge Ecopower. Štoviše, model građanske energije skreće pozornost na to da je energija opće dobro kojem bi svatko trebao imati pristup. Osvještava članove o pravu na taj pristup, ali i odgovornosti za tretiranje energije kao oskudnog dobra, čime se promiče ušteda i optimizacija energije.

2. Energetske zajednice mobiliziraju lokalni kapital

Ohrabrivanjem građana i članova lokalne zajednice da ulažu u energetske projekte i usluge, energetske zajednice mobiliziraju lokalni kapital. Na europskoj razini procjenjuje se da bi građani mogli mobilizirati više od 200 milijardi eura za energetsku tranziciju do 2030. godine. Štoviše, ulaganje ušteđevine u lokalne projekte obnovljive energije smanjuje količinu novca koji leži u bankama, ujedno sprječavajući banke da ga iskoriste za nastavak financiranja projekata fosilnih goriva, primarnog uzroka trenutne klimatske krize.

3. Energetske zajednice jačaju lokalni razvoj 

Zahvaljujući svojim projektima i aktivnostima, energetske zajednice jačaju konkurentnost lokalnih poduzeća, podržavaju ključne sektore, stvaraju nove poslovne prilike i sinergije te potiču suradnju. Dodatno, kao rezultat ulaganja, energetske zajednice otvaraju nova radna mjesta.

Istraživanja pokazuju da projekti energetskih zajednica ostvaruju 2 do 8 puta više lokalnog prihoda od projekta koji provodi vanjski akter (kao što su pokazali projekti solarne energije i energije vjetra). Za razliku od velikih privatnih tvrtki, koje dobit uglavnom prenose izvan zajednice ili države (bez obzira gdje se ulaže), energetske zajednice distribuiraju svoj profit lokalno. Njihovi viškovi obično idu članovima zajednice ili se ulažu u lokalne projekte temeljene na potrebama zajednice.

4. Energetske zajednice doprinose zaštiti okoliša

Energetske zajednice više poštuju okoliš nego velike privatne tvrtke, jer razvijaju manje i lokalno prilagođene projekte, a njihove utjecaje prate i ocjenjuju sami građani. U energetskim zajednicama, građani su ti koji odlučuju o svom okolišu i okruženju.

5. Energetske zajednice pomažu uštedi energije 

Najčišći oblik energije je onaj koji se ne troši. Energetske zajednice informiraju i podižu svijest o uštedi energije te promiču racionalno korištenje energije među svojim članovima. Istraživanje pokazuje da članovi energetskih zajednica troše manje energije od ostalih potrošača. Osim toga, energetske zajednice razvijaju projekte i usluge za povećanje energetske učinkovitosti i doprinose boljem upravljanju inovativnim projektima i rješenjima, kao što su zajednička mobilnost, odgovor na potražnju i skladištenje.

6. Energetske zajednice doprinose rješenjima za  klimatsku krizu

Razvojem projekata obnovljivih izvora energije, promicanjem učinkovite upotrebe resursa, predlaganjem holističkih mjera za održiviji život (niskougljična mobilnost, prakse nula otpada, itd.) te organiziranjem informativnih i obrazovnih kampanja; energetske zajednice postaju “škole” održivosti i pomažu u izgradnji sustava potrebnog za zaustavljanje klimatske krize. Energija zajednice omogućuje građanima da uzmu stvari u svoje ruke i zajedno djeluju na klimatske promjene.

7. Energetske zajednice bore se protiv energetskog siromaštva 

Mnogi energetski projekti u vlasništvu zajednice podupiru energetski siromašna kućanstva u svom području. Na primjer, kada je grčki otok Kretu 2021. godine pogodio potres, energetska zadruga Minoan  je pokrila potrebe za električnom energijom 50 obitelji pogođenih potresom. Kao organski dijelovi lokalne zajednice, energetske zajednice mogu prepoznati ranjive potrošače (koje institucionalni programi često zanemaruju) i za njih osmisliti odgovarajuća rješenja. Zapravo, kada se projekti, usluge i aktivnosti jedinica lokalne samouprave razvijaju u suradnji s energetskim zajednicama, njihov je učinak veći.

8. Energetske zajednice pridonose društvenom prihvaćanju obnovljivih izvora energije 

Energetske zajednice promoviraju participativno planiranje i daju susjedima priliku da sudjeluju i imaju koristi od ulaganja u projekte čiste energije. Uključivanje susjeda u prve korake projekta značajno povećava prihvaćanje obnovljivih izvora energije od strane lokalne zajednice. Nedavno istraživanje u deset europskih zemalja pokazuje da društveno prihvaćanje obnovljivih izvora energije značajno raste kroz energetske zajednice, jer one doprinose otvaranju lokalnih radnih mjesta i smanjenju cijena energije.

9. Energetske zajednice jačaju društvenu koheziju

Čini se da sudjelovanje i djelovanje unutar energetskih zajednica povećava društvenu koheziju, jer se poboljšava interakcija i dijalog među članovima. Članovi energetske zajednice rade zajedno i razvijaju zajednički identitet, što pomaže u izgradnji lojalnosti i povjerenja u zajednici. Kroz participativne procese, oni također pronalaze zajednička rješenja za pitanja koja članovi možda ne bi mogli riješiti pojedinačno. Štoviše, energetski projekti zajednice angažiraju šire društvo informiranjem građana i pozivanjem na sudjelovanje u osmišljavanju proizvodnje obnovljive energije i projekata uštede energije. Građani također imaju koristi od inicijativa koje financiraju energetske zajednice. Na primjer, u nekim zemljama energetske zajednice su financirale izgradnju lokalne održive koncertne dvorane iizgradnju punionice za električne bicikle.

10. Energetske zajednice jačaju demokraciju

Energetske zajednice su škole demokracije jer njihov model upravljanja upoznaje građane sa participativnim procesima donošenja odluka. Kada članovi sudjeluju u energetskoj zajednici, stječu znanja i razvijaju vještine koje se mogu primijeniti na druge aktivnosti i interakcije u drugim područjima života. Institucije i lokalne tvrtke koje izravno ili neizravno surađuju s energetskim zajednicama također imaju pozitivan učinak. Konačno, podržavajući ravnopravno sudjelovanje, energetske zajednice ublažavaju razlike vezane uz dob, spol i dr.

Više društvenih utjecaja povezanih s energetskim zajednicama

Gore opisane koristi samo su neke od mnogih društvenih koristi koje generiraju projekti građanske energije. Zaklada Heinrich Böll Grčka i energetska zadruga ELECTRA objavili su izvješće u kojem analiziraju društveni utjecaj energetskih zajednica u Grčkoj. Istraživanje identificira više od 20 prednosti i ističe neke od najboljih praksi u Grčkoj.

Izvor: Zelena Energetska Zadruga

Fotografija: Zelena Energetska Zadruga