E-SAVJETOVANJE – Pravila za sufinanciranje projekata OCD-ova

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 24.03.2022. - Vrijeme čitanja: 1min

E-SAVJETOVANJE na temu: Nacrt Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2022. godinu

Pravilima se određuju kriteriji i postupak kojim će Ured za udruge izabrati i sufinancirati projekte ugovorene u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova raspoloživih organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Sredstva za sufinanciranje osigurana su u Državnom proračunu iz dijela prihoda od igara na sreću u proračunskom razdjelu Ureda za udruge.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.4.2022.

 

Savjetovanje možete pronaći na POVEZNICI.

 

__________
Izvor: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Naslovna fotografija: Pixabay