E-SAVJETOVANJE – Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 07.12.2022. - Vrijeme čitanja: 2min

Na e-savjetovanju je Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku

Pravilnikom propisuju se postupci za ispunjenje ciljeva oporabe otpadne ambalaže, uvjeti gospodarenja ambalažom i otpadnom ambalažom, zahtjevi u pogledu sakupljanja, skladištenja i obrade otpadne ambalaže, zahtjevi u proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi ambalaže, način i uvjeti označavanja ambalaže, obveza vođenja evidencije i dostave izvješća, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda pakiranih u ambalažu, obveze i način obveznog postupanja posjednika otpadne ambalaže te druga pitanja u svezi ambalaže i otpadne ambalaže, a sve u svrhu postizanja ciljeva za otpadnu ambalažu – prenosi esavjetovanja.gov.hr

 

CILJ PRAVILNIKA

Ovim Pravilnikom propisuju se mjere kojima je osnovni cilj sprječavanje nastanka otpadne ambalaže te, kao dodatna temeljna načela, ponovna uporaba ambalaže, recikliranje i drugi oblici oporabe otpadne ambalaže, i stoga, smanjenje konačnog zbrinjavanja takvog otpada kako bi se doprinijelo prijelazu na kružno gospodarstvo.

Na pitanja vezana uz stavljanje ambalaže na tržište i gospodarenja otpadnom ambalažom koja nisu posebno uređena ovim Pravilnikom, primjenjuju se posebni propisi kojima se uređuje gospodarenje otpadom te u odgovarajućoj mjeri drugi posebni propisi koji uređuju ta pitanja.

 

ŠTO UREĐUJE PRAVILNIK?

Ovim Pravilnikom uređuje se način gospodarenja ambalažom i otpadnom ambalažom radi sprječavanja njihovog utjecaja na okoliš svih država članica Europske unije i trećih zemalja odnosno radi smanjenja utjecaja vodeći računa o visokom stupnju zaštite okoliša, a kako bi se osiguralo funkcioniranje unutarnjeg tržišta te izbjegle zapreke trgovini i ometanja i ograničenja tržišnog natjecanja u Europskoj uniji.

Ovim Pravilnikom propisuju se mjere u svrhu sprječavanja i smanjenja utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš, posebno vodeni okoliš, i na zdravlje ljudi te promicanja prelaska na kružno gospodarstvo s inovativnim i održivim poslovnim modelima, proizvodima i materijalima te time ujedno doprinosa učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

 

E-SAVJETOVANJE

Komentare na e-savjetovanju vezano za ovaj Pravilnik možete do 10.prosinca ostaviti na POVEZNICI.

 

__________
Izvor: esavjetovanja.gov.hr
Naslovna fotografija: