E-SAVJETOVANJE – Prijedlog Pravilnika o odlagalištima otpada

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 30.03.2022. - Vrijeme čitanja: 3min

Otvoreno je novo e-savjetovanje na temu prijedlog Pravilnika o odlagalištima otpada

Prijedlog Pravilnika o odlagalištima otpada donosi se na temelju članka 39. Zakona o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 84/21) – prenosi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Savjetovanje je otvoreno do 27.4.2022. godine, a moguće ga je pronaći na POVEZNICI.

.
Ovaj se Prijedlog Pravilnika o odlagalištima otpada donosi radi usklađenja sa Direktivom (EU) 2018/850 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada

Ovim se prijedlogom Pravilnika u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (SL L 182, 16.7.1999.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2018/850 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada (u daljnjem tekstu: Direktiva 1999/31/EZ).

Direktiva 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (SL L 182, 16.7.1999.) u pravni poredak RH je već prenesena Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“, broj 114/15, 103/18 i 56/19). Ovaj se Prijedlog Pravilnika o odlagalištima otpada donosi radi usklađenja sa Direktivom (EU) 2018/850 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada (u daljnjem tekstu: Direktiva 1999/31/EZ).

 

Prijedlog novog Pravilnika

Prijedlogom Pravilnika o odlagalištima otpada propisuju se kriteriji za prihvat otpada na odlagalište, granične vrijednosti emisija u okoliš kod odlaganja otpada, uvjeti i mjere u svezi s planiranjem, gradnjom, radom i zatvaranjem odlagališta i postupanjem nakon njihova zatvaranja, način utvrđivanja količine odloženog otpada na odlagalištu, način određivanja udjela biorazgradivog komunalnog otpada u komunalnom otpadu te uvjeti za prethodnu obradu otpada prije odlaganja kao i vrste otpada koje ne ispunjavaju kriterije za prihvat otpada na odlagališta.

Razlika između postojećeg Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada i Prijedloga Pravilnika o odlagalištima otpada očituje se u odredbama vezano na kružno gospodarstvo (članak 3. Prijedloga Pravilnika o odlagalištima otpada). Izuzeća (članak 5. stavak 3. Prijedloga Pravilnika o odlagalištima otpada) i pravila za izračun novih ciljeva i izvješćivanje u svezi istih (članak 22. i 23. Prijedloga Pravilnika o odlagalištima otpada) koje prenose odredbe Direktive (EU) 2018/850 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada. Određene odredbe iz postojećeg Pravilnika su pojednostavljene i jasnije napisane.

 

E-savjetovanje

Savjetovanje je otvoreno do: 27.4.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na POVEZNICI.

 

__________
Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Naslovna fotografija: Pixabay.