EKONOMIJA – Smjernice za uvođenje kružnog gospodarstva u poslovanje

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 21.03.2022. - Vrijeme čitanja: 3min

Zajedno s Energetskim institutom Hrvoje Požar, Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA izradila je Smjernice za uvođenje kružnog gospodarstva u poslovanje

Smjernice za uvođenje kružnog gospodarstva u poslovanje izrađene su kako bi pomogli poduzetnicima i svim zainteresiranim dionicima što lakšu implementaciju kružnog gospodarstva u njihovo poslovanje. Dokument je izrađen u okviru projekta CIRCLE– Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region – prenosi redea.hr

.
Dosad korišteni model linearnog gospodarstva osigurao je velik gospodarski rast, ali i doveo do prekomjerne potrošnje svih resursa

Linearno gospodarstvo, koje je obilježilo zadnjih 200 godina, temeljilo se na principu „uzmi-proizvedi-baci“. Model kao takav osigurao je velik gospodarski rast. Istovremeno doveo do prekomjerne potrošnje svih resursa što je ostavilo dalekosežne posljedice na planetarno zdravlje.

S druge strane, kružno gospodarstvo omogućava sustavnu transformaciju društva, budući da su njegove glavne okosnice promišljanje proizvoda kroz sve cikluse proizvodnje, korištenja, ponovne uporabe te u konačnici odlaganja/zbrinjavanja.

Prvi korak za uvođenje kružnog gospodarstva je određivanje ciljeva i strategije svog poslovanja prema kružnosti, odnosno stvaranje kružnog poslovnog modela.

.
Pet poslovnih modela baziranih na kružnom gospodarstvu

Postoji pet poslovnih modela koji su bazirani na kružnom gospodarstvu:
.

  • kružni lanac opskrbe,
  • oporaba i recikliranje,
  • produljenje životnog vijeka proizvoda,
  • platforma za dijeljenje
  • proizvod kao usluga.

Uvođenjem kružne ekonomije u poslovanje poduzeća mogu postići značajne prednosti, uključujući povećani rast, inovativnost, smanjenje troškova, smanjenje potrošnje energije i emisije CO2 te veću sigurnost opskrbnog lanca i resurse. Naravno, provedba kružnog gospodarstva također zahtijeva kapital, tj. izvor financiranja.

Postoje financijski programi koje osigurava Europska unija (EU), Europska investicijska banka (EIB) ili Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) za potporu tranzicije na kružno gospodarstvo.

 

Smjernice za uvođenje kružnog gospodarstva u poslovanje

Upravo izrada i usvajanje ovakvog dokumenta utječe na definiranje budućih poslovnih aktivnosti nekog područja. Smjernice za uvođenje kružnog gospodarstva u poslovanje preuzmite na POVEZNICI.

Projekt CIRCLE provodi se u okviru Programa INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014-2020 sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je započeo 1. 2. 2020. i traje do 31. 7. 2022. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.862.020,00 eura, dok EU sufinanciranje iznosi 1.582.717,00 eura.

Glavni cilj projekta CIRCLE je povećanje i širenje znanja o principima kružne ekonomije, kroz suradnički pristup koji uključuje proizvođače, inovatore, poduzeća, istraživačke centre, jedinice lokalne i regionalne samouprave te civilno društvo.

 

__________
Izvor: redea.hr
Naslovna fotografija: Pexels.