ENERGETIKA – 0% PDV-a i na solarne kolektore za grijanje vode

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 07.09.2022. - Vrijeme čitanja: 3min

Prema Poreznoj upravi, 0% PDV-a na usluge isporuke i ugradnje će obuhvatiti fotonaponske solarne sustave i one za solarno grijanje

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u predlaže se da se stopom PDV-a od 0% oporezuje isporuka i ugradnja solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuka i ugradnja solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada, prvoga dana od dana objave toga Zakona u Narodnim novinama – prenosi bug.hr

Naime, pod pojmom “solarne ploče” mogu se podrazumijevati i fotonaponski paneli (za proizvodnju električne energije) kao i solarni kolektori za sustave koji proizvode toplinsku energiju (za grijanje vode ili dogrijavanje životnog prostora). Hoće li se oslobođenje od plaćanja PDV-a odnositi i na jedne i na druge. U prijedlogu zakona to nigdje nije precizirano, a pod opremom su spomenuti tek kabeli i inverteri, koji su dijelom samo fotonaponskih sustava.

 

Obuhvaćeni svi solarni sustavi

Iz Porezne uprave potvrdili su da se oslobođenje odnosi na sve tipove solarnih ploča.

“Pod pojmom isporuka i ugradanja solarnih ploča podrazumijeva se realizacija projekata izvedbe jednostavnih građevina u smislu zakona kojim se regulira gradnja, a kojim je obuhvaćen i projektni i izvedbeni dio od strane jednog ili više izvođača. Pri tome bi se stopom PDV-a od 0% oporezivala sva potrebna oprema i radovi (uključujući grupu opreme fotonaponski paneli, inverter, baterija (opcionalno), građevinska konstrukcija i kabelski razvod, solarni kolektori, spremnik tople vode, cirkulacijska pumpa i grupa radovi i usluge i to izvođenje radova na montaži, projektiranje i ishođenje dozvola i priključenje na elektroenergetsku distribucijsku mrežu).

Prema tome, isporuka i ugradnja fotonaponskih panela (za proizvodnju električne energije) kao i solarnih ploča za sustave koji proizvode toplinsku energiju (za grijanje vode ili dogrijavanje životnog prostora) oporezivala bi se stopom PDV-a od 0%”.

 

Nema oslobođenja za “uradi sam”

Napominju i kako sama isporuka solarnih ploča bez ugradnje te ostale opreme koja prati ugradnju solarnih ploča kao trgovačke robe, kao i isporuka i ugradnja solarnih ploča koja ne podrazumijeva realizaciju projekta izvedbe jednostavne građevine, bila bi i nadalje oporeziva općom stopom PDV-a od 25%.

 

Na snazi već od listopada?

Procedura donošenja navedenog Prijedloga zakona u Hrvatskome saboru tek slijedi. Ovisno o tome očekivano stupanje na snagu Zakona je početkom listopada, zaključuju iz Porezne uprave.

 

__________
Izvor: bug.hr
Naslovna fotografija: Pexels