ENERGETIKA – Postavljanje solarne elektrane bez upotrebe baterija

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 11.02.2022. - Vrijeme čitanja: 8min

U projektu Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo – zajedno! sugrađane zanima hoće li biti moguće postavljanje solarne elektrane na krovište bez upotrebe baterija

Nakon što je ZGRADOnačelnik.hr pokrenuo projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo – zajedno! javili su se brojni zainteresirani građani s mnogim pitanjima. Među njima i jedan vlasnik obiteljske kuće kojega zanima hoće li biti mogućnosti za sufinanciranje postavljanja solarne elektrane male snage do 5kW na obiteljsku kuću koja se sastoji od dva privatna stana – prenosi zgradonacelnik.hr

.
Pitanje vlasnika obiteljske kuće

‘Zainteresiran sam za postavljanje solarne elektrane na krovište bez upotrebe baterija na način da maksimalno smanjim račune kada radi solarna elektrana i da opskrbim potrošače koji rade 24 sata na dan, kao što su GSM routeri, portafon, centrala za alarme i video nadzor, uređaji u standby…

Cilj je da takve potrošače opskrbljujem iz solarne elektrane manje snage, a eventualno da bude veće snage s otkupom energije od stane HEP-a. Opcionalno razmatram kombinaciju s malom vjetroelektranom za opskrbu tijekom noći, međutim za to je malo podataka o iskoristivosti.

Također za male solarne elektrane nedostaje konkretniji kalkulator s kojim bi se mogli izračunati korisnost solarne elektrane. Također me zanima hoće li biti mogućnosti sufinanciranja izmjenjivača topline zraka iz prostora koji radi na način da provjetrava zrak iz prostorije, ali preko izmjenjivača topline vraća nazad u prostoriju dobar dio topline? Na ovaj način se poboljšava energentska efikasnost objekta.’

.
Odgovor na pitanje daje Zelena energetska zadruga

Da bismo dobili odgovore na ova pitanja, ali i dodatna koja smo postavili kako bi se dodatno razjasnila ova tematika, pomogla nam je Zelena energetska zadruga (ZEZ), strateški partner projekta OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo – ZAJEDNO!.

 

Koje su mogućnosti sufinanciranja postavljanja solarne elektrane male snage?

Sve ovisi o uvjetima pojedinog natječaja za sufinanciranje u budućnosti. Posljednji natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) je omogućavao takvu opciju.

 

Koje su mogućnosti sufinanciranja izmjenjivača topline zraka?

Sve ovisi o uvjetima pojedinog natječaja za sufinanciranje u budućnosti. Nismo nadležno tijelo za te natječaje, možemo dati informacije, odnosno pomoći u tumačenju samo na temelju natječaja koji su službeno raspisani ili službenih najava o natječajima.

Na koje je načine moguće instalirati fotonaponske panele na krovu

 

Isplati li se i pod kojim uvjetima postavljanje male solarne elektrane bez baterija, a samo za napajanje potrošača koji rade 24 sata dnevno?

Ako se misli na elektranu bez mreže i baterija to se nikako ne preporučuje jer trošila za rad trebaju stabilan napon koji se može dobiti jedino iz baterije ili mreže. Također, poželjno je da se sav višak energije koju trošila ne iskoriste spreme u baterije (ili mrežu) za kasnije korištenje.

.

10 KORAKA – kako najjednostavnije do fotonaponske elektrane na krovu

Ako se misli na elektranu spojenu na mrežu, odnosno da bi se napravio što kvalitetniji glavni projekt, objašnjavaju u ZEZ-u, potrebne su ove informacije/dokumenti:

Dokaz o zakonitosti građevine

To podrazumijeva
.

 • rješenje o izvedenom stanju
 • uporabnu ili građevinsku dozvolu ili rješenje o građenju

Najvažnije je da je to zadnji važeći dokument koji u gornjem desnom kutu ima žig pravomoćnosti (bez žiga taj dokument nije važeći).

 

Zemljišnoknjižni izvadak
.

 • služi da bi se provjerilo vlasništvo nad objektom
 • važno je da je broj katastarske čestice na dokumentu zakonitosti i zemljišnoknjižnom izvatku isti
 • u slučaju da nije, a radi se o istoj građevini, potrebno je to dokazati dodatnim dokumentom iz katastra (Potvrda o istovjetnosti čestica)

Osobna iskaznica (OI) – Obostrana preslika OI vlasnika i/ili suvlasnika objekta, služi da bi se identificirao korisnik

 

Tlocrt i skica krova

Potrebni su prilikom dimenzioniranja sunčane elektrane, odnosno na temelju ovih dokumenata dobiva se pregled stvarnog stanja građevine.

Informacije o orijentaciji, nagibu i površini krova; iz tlocrta i skice krova vidljiva je:

.

 • površina krova
 • nagib
 • orijentacija
 • kao i moguće prepreke (dimnjak, prozor, štitnici za snijeg i sl.)
 • idealno je da je krov orijentiran prema jugu

 

Fotografije ili pregled objekta i postojećeg stanja krova

.

 • nužni su za utvrđivanje tipa pokrova
 • najpogodniji su crijep i lim, dok se ostali pokrov ne preporučuje jer u tom slučaju rizik preuzimate na sebe

 

Informacija o vrsti priključka – jednofazni ili trofazni
.

 • s obzirom na vrstu priključka, snaga elektrane koju možete priključiti na mrežu je limitirana
 • kada je u pitanju jednofazni priključak, maksimalna priključna snaga elektrane prema mreži je 3,68 kW,
 • dok je kod trofaznog maksimalna priključna snaga elektrane priključna snaga objekta

 

Informacija o brojilu – jednotarifni (plavi) ili dvotarifni (bijeli)

.

 • model brojila je potreban za izračun isplativosti te za ispunjavanje zahtjeva za HEP

.

Mali pojmovnik električne energije

 

Informacije o potrošnji kućanstva za prošlu godinu (u kWh)

.

 • glavna informacija na temelju koje se radi dimenzioniranje sunčane elektrane je potrošnja kućanstva za prošlu godinu
 • da bi glavni projekt bi što precizniji, potrebna je potrošnja po mjesecima za prošlu godinu
 • također, ovim dokumentom dokazuje se vlasnik obračunskog mjernog mjesta (OMM), odnosno električne energije
  obično je najpraktičnije da je podnositelj zahtjeva za izradu glavnog projekta vlasnik OMM, odnosno da glavni projekt glasi na vlasnika priključka električne energije

Informacije o budućim trošilima (npr. dizalica topline, klimatizacijski uređaji, električno vozilo, podno grijanje, itd.)

.

 • dobro je znati koje instalacije planirate u budućnosti, odnosno uređaje/trošila koja trenutno ne posjedujete, ali ih planirate ugraditi kroz određeno vrijeme (npr. dizalica topline, klimatizacijski uređaji, električno vozilo, podno grijanje, itd.), kako bi se tome prilagodila snaga elektrane

Pregledavanjem dokumentacije provjeravaju se pravni i tehnički uvjeti, odnosno dokazuje se zakonitost objekta/građevine i vlasništvo/suvlasništvo te definira snaga sunčane elektrane.

 

Prodaja struje HEP-u

Uvjeti za otkup viška proizvedene energije definirani su u Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 138/21, članak 51.):

Članak 51., stavak 7.

Prilikom obračuna potrošnje električne energije, kao i naknade za korištenje mreže te naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju, korisnika postrojenja za samoopskrbu iz stavka 1. ovog članka, uzima se u obzir količina električne energije koja predstavlja razliku između preuzete i isporučene električne energije u pojedinoj tarifi. Kako je na kraju obračunskog razdoblja količina radne energije isporučene u mrežu u pojedinoj tarifi veća od preuzete, taj višak proizvedene energije opskrbljivač je dužan preuzeti po cijeni:

 • CiVT = 0,8*CpVT
 • CiNT = 0,8*CpNT

 

Gdje je:

.

 • CpVT = cijena ukupne električne energije koju je iz mreže preuzeo krajnji kupac unutar obračunskog razdoblja, za vrijeme trajanja više dnevne tarife, izražena u kn/kW
 • CpNT = cijena ukupne električne energije koju je iz mreže preuzeo krajnji kupac unutar obračunskog razdoblja, za vrijeme trajanja niže dnevne tarife, izražena u kn/kW
 • CiVT = cijena ukupne električne energije koju je u mrežu isporučilo proizvodno postrojenje u vlasništvu krajnjeg kupca unutar obračunskog razdoblja, za vrijeme trajanja više dnevne tarife, izražena u kn/kWh
 • CiNT = cijena ukupne električne energije koju je u mrežu isporučilo proizvodno postrojenje u vlasništvu krajnjeg kupca unutar obračunskog razdoblja, za vrijeme trajanja niže dnevne tarife, izražena u kn/kWh

.

Kako postaviti fotonaponsku elektranu na krovu višestambene zgrade

 

Mogućnosti i cijene povrata proizvedene struje iz solara u mrežu

Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji definirane su dvije kategorije kupca s vlastitom proizvodnjom:

.

 • vlasnik postrojenja za samoopskrbu (kućanstva)
 • kupac s vlastitom proizvodnjom (poduzetnik)

Za obje kategorije definirane su formule po kojima se računa cijena otkupa viška električne energije predane u mrežu (NN 138/21, članak 51.)

 

Planirate staviti fotonaponske ćelije na krov? Evo kada će se one isplatiti.

Konkretni ‘solarni kalkulator’? U sklopu projekta Metar razvijen je prilično dobar kalkulator koji iz ZEZ-a preporučuju za korištenje.

Ako i vi kao građani imate specifična pitanja vezana za ovu temu slobodno se javite ZEZ-u na Sunčani telefon – 01 2090 404 ili na e-mail adresu solari@zez.coop.

 

__________
Izvor: zgradonacelnik.hr
Naslovna fotografija: Pixabay.