ENERGETIKA – Programi energetske obnove zgrada

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 30.12.2021. - Vrijeme čitanja: 3min

Vlada Republike Hrvatske je donijela paket programa kojima se definiraju pravila energetske obnove zgrada u Hrvatskoj za razdoblje do 2030. godine

Cilj programa je dekarbonizacija postojećeg fonda zgrada do 2050. godine, odnosno postupno povećanje trenutne stope energetske obnove ukupnog fonda zgrada s 0,7 % godišnje (1.350.000 m²/god) na 3 % 2030. godine ili 30 milijuna m² energetski obnovljenih zgrada do 2030. godine – prenosi ekovjesnik.hr

.
Sredstva za provođenje programa osigurat će se iz EU fondova

Sredstva za provođenje programa osigurat će se iz EU fondova, dok će se detaljniji uvjeti za njihovo korištenje propisati natječajima.

  • Program razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje od 2021. do 2030. godine
  • Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine
  • Program energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine
  • Program suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine

Navedeni programi donose se temeljem članaka 47.b. i 47.d. Zakona o gradnji, u svrhu ispunjenja strateškog srednjoročnog cilja postavljenog u Dugoročnoj strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada, navodi Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH. Kao koristi provedbe programa energetske obnove zgrada za razdoblje do 2030. godine navode se povećanje energetske učinkovitosti postojećih zgrada, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente, smanjenje energetskog siromaštva, povećanje vrijednosti nekretnina.

 

Postizanje razvoja kružnog gospodarenja prostorom

Cilj Programa razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama je uspostava održivih, uključivih, sigurnih, otpornih te za život ugodnih i uređenih gradova i naselja kroz postizanje posebnih ciljeva i prioriteta te provedbu mjera za razvoj kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, a procijenjena ukupna vrijednost provedbe mjera i aktivnosti Programa iznosi 4,76 milijardi kuna.

Program energetske obnove višestambenih zgrada obuhvaća energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih i višestambenih oštećenih u potresu, u cilju smanjenja potrošnje energije te povećanja sigurnosti i otpornosti postojećih višestambenih zgrada na požar i potres. Procijenjena investicija provedbe mjere iznosi 17,2 milijardi kuna.

Cilj Programa energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra je pokretanje sveobuhvatne energetske obnove osiguravajući zaštitu i očuvanje kulturne baštine, čime se trebaju unaprijediti zgrade koje su nacionalni simboli i simboli u vizurama gradova.

.
Cilj Programa suzbijanja energetskog siromaštva u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi je njihova energetska obnova i ugradnja obnovljivih izvora energije

Obuhvat Programa čini 387 zgrada od 413 analiziranih stambenih zgrada kojima raspolaže i upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, u kojima stanovnici nisu u mogućnosti sudjelovati u financiranju nužnih popravaka, a posebno u energetskoj obnovi.

Izvor sredstava za sufinanciranje energetske obnove zgrada će biti primarno EU sredstva i to Mehanizam za oporavak i otpornost za razdoblje 2022. do 2024. godine, zatim ESI fondovi koji će biti na raspolaganju za programsko razdoblje od 2021. do 2027. godine te također sredstva iz drugih izvora, poput Socijalnog fonda za klimu za razdoblje nakon 2024. godine.

Kako se navodi u priopćenju Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH, donošenje navedenih programa, kao indikatora za ispunjenje uvjeta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., je preduvjet za isplatu sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

 

__________
Izvor: ekovjesnik.hr
Naslovna fotografija: Pixabay.