ENERGETIKA – Šest godina udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 04.11.2022. - Vrijeme čitanja: 6min

Grupi vizionara u Hrvatskoj 4. studeni 2016. označio je početak zajedničkog javnog djelovanja kroz osnivanje udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske

4. studeni 2016., u široj javnosti obilježen je kao dan stupanja na snagu Pariškog sporazuma koji predstavlja svjetsku prekretnicu u borbi protiv klimatskih promjena. Isti taj dan grupi vizionara u Hrvatskoj značio je početak zajedničkog javnog djelovanja kroz osnivanje udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske. Okupila ih je potreba i želja da artikuliraju interes proizvodnje domaće energije iz obnovljivih izvora, koja u to vrijeme u našoj zemlji nije bila primjereno vrednovana. Štoviše, u javnoj komunikaciji nerijetko je bila relativizirana – prenosi oie.hr

 

OIEH – relevantan sugovornik i ključan partner

Od tada do danas mnogo se toga u javnom prostoru promijenilo. Domaća energija proizvedena iz obnovljivih izvora postala je nezaobilazna tema, a OIEH je prepoznat kao relevantan sugovornik i ključan partner u institucionalnoj suradnji i sukreiranju podloga za snažniji razvoj OIE u Republici Hrvatskoj.

Svojim kontinuiranim radom i razvojem OIEH je postao središnje mjesto kvalitete i znanja, udruženje koje okuplja energetske tvrtke s ukupno 80% instaliranog kapaciteta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj, kao i ostalu OIE industriju: proizvođače električne opreme, servisne i potporne djelatnosti, developere i konzultante. Kroz djelovanje radnih skupina članovi zajednički rade na analizama prepreka u razvoju projekata OIE i prijedlozima njihovih rješavanja.

Distriubucija i prijenos električne energije, zaštita okoliša i prirode, ZoTEE, elektromobilnost, bioplin i imovinsko-pravni odnosi područja su o kojima istoimene radne skupina sustavno promišljaju i o kojima OIEH institucionalno komunicira prema nadležnim ministarstvima, sudjeluje u javnim raspravama, predlaže i argumentira učinkovitija rješenja.

 

pOIEdnostavi

Projekti OIE u svom razvoju nailaze na prepreke i administrativna uska grla koja ih usporavaju. Prema usporednoj analizi s drugim europskim zemljama Hrvatska je po kompliciranosti i sporosti administrativnih procedura u razvoju OIE projekata na visokom trećem mjestu.

Rješavanje ovog izazova ključno je za energetski razvoj Hrvatske i ispunjavanje zadanih nacionalnih energetskih ciljeva. Stoga je OIEH odlučio napraviti „pOIEdnostavi“ – pregled uskih grla i preporuke za pojednostavljivanje i skraćivanje administrativnih procesa.

Sagledat će zakonodavni okvir svih ministarstva koja su važna za projekte OIE, sve neusklađenosti zakonodavnih i podzakonskih akata te napraviti prijedloge kako sve pojednostaviti i napraviti učinkovitijim – da bi vrijeme realizacije projekata sveli na prihvatljiv rok. Europski cilj je dodatno pojednostaviti i skratiti administrativne procedure na razini EU i Hrvatska treba ići u tom smjeru.

 

Suradnja s EBRD

Europska banka za obnovu i razvoj prepoznala je OIEH kao pokretača dobrih promjena te je prošle godine financirala izradu studija Vodič za razvoj i implementaciju projekata obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj i Akcijski plan za potrebna pojačanja elektroenergetske mreže u cilju integracije obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj.

Suradnja se ove godine nastavlja kroz izradu tri nove: “Studija o potencijalu korištenja solarne energije u sektoru poljoprivrede i slatkovodne akvakulture u Republici Hrvatskoj“, “Akcijski plan za korištenje obnovljivih izvora energije u moru u Hrvatskoj” i “Potencijal novih radnih mjesta u solarnom sektoru u RH”.

 

Sinergija

U svojim aktivnostima OIEH teži partnerskom odnosu sa svim dionicima energetske tranzicije i kontinuirano radi na boljem razumijevanju i snažnijem razvoju OIE sektora. Usko surađuje s akademskom zajednicom, a organizirajući edukativne radionice i konferencije stvara prostor za širenje informacija i znanja. Povezuje zainteresirane za obnovljive izvore energije na svim razinama – od najmanjih jedinica lokalne samouprave do europskih udruženja.

OIEH je aktivan član WindEurope, SolarPower Europe i European Biogas Association. Iz djelovanja kojem je cilj zajednička dobrobit rodila su se strateška partnerstva s Pokretom otoka, udrugom za elektromobilnost Strujni krug i potpisan je sporazum o suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

 

Nove tehnologije i novi modeli

OIEH radi na razvijanju novih poslovnih modela u energetici s velikim potencijalom za implementiranje inovacija, uvođenju sustava proizvodnje električne energije na mjestu potrošnje, razvijanju malih solarnih elektrana na obiteljskim kućama, turističkim objektima, OPG-ovima, proizvodnim pogonima.

Potaknut potrebama poljoprivrednika koji žele zaštiti svoje prinose od nepovoljnih klimatskih utjecaja, OIEH je otvorio novu temu u Hrvatskoj – primjenu agrosolara, tehnologije koja postavljanjem na poljoprivrednom zemljištu omogućava stvaranje energije, ne remeti pritom agrikulturnu proizvodnju nego joj omogućava i povećanje prinosa.

Uz ukazivanje na velik potencijal sinergije solara i poljoprivrede OIEH radi i na zakonskoj valorizaciji digestata, kojeg je agronomska struka već potvrdila kao vrijedno organsko gnojivo. Nusproizvod je to rada bioplinskih postrojenja čija je višestruko korisna funkcija u Hrvatskoj još uvijek nedovoljno prepoznata i njezino jasno uvažavanje jedan je od ciljeva djelovanja OIEH.

 

OIE – pitanje javnog interesa i energetske sigurnosti

Diverzificirati proizvodnju energije i imati sigurnu opskrbu te smanjiti ovisnost o uvozu energenata bio je cilj od početka djelovanja OIEH. Danas je, više no ikada prije, prepoznata njegova važnost. Preobrazba europskog energetskog sustava postala je hitna, a Europska komisija je, kao svoj odgovor na poteškoće i poremećaje koje je ruska invazija na Ukrajinu izazvala na globalnom energetskom tržištu, predstavila plan REPowerEU.

Zastupnici u Europskom parlamentu su u rujnu izglasali cilj po kojem udio obnovljivih izvora energije u konačnoj potrošnji energije u EU-u do 2030. treba dostići 45%, u okviru revizije Direktive o energiji iz obnovljivih izvora (RED). Obnovljivi izvori energije proglašeni su pitanjem javnog interesa i sigurnosti.

Snažniji razvoj OIE smanjuje utjecaj uporabe fosilnih goriva na okoliš, razvija inovativne tehnologije, povećava konkurentnost, razvija poduzetništvo i otvara nova radna mjesta, uključuje građane u energetsku tranziciju i time im omogućiti uštede kroz vlastitu proizvodnju energije. Sve je to moguće kroz jačanje sektora obnovljivih izvora energije i sve je to cilj koji OIEH kroz svoje djelovanje želi ostvariti.

 

Na putu do cilja

Kroz dosadašnji rad udruženja stvoren je čvrst temelj sustavnog rada, širi se krug onih koji žele aktivno sudjelovati kroz rad OIEH, ostvaruju se nove suradnje sa svim dionicima energetske tranzicije i osnažuje razvoj OIE.

Hrvatska ima ogroman prirodni potencijal obnovljivih izvora energije i mogla bi do 2030. realizirati 6000 MW projekata OIE te osigurati samodostatnost proizvodnjom električne energije za vlastite potrebe.

Na putu do ostvarenja tog cilja važna je suradnja svih na rješavanju postojećih prepreka, koordinacija ministarstava i javnopravnih tijela, ubrzavanje donošenja podzakonskih akata i pojednostavljivanje administrativnih procedura. Svoj doprinos ostvarenju ovog cilja OIEH nastavlja davati kroz stručno znanje, aktivnost svojih članova i institucionalnu suradnju sa svim ministarstvima i ključnim dionicima snažnijeg razvoja OIE u Republici Hrvatskoj.

 

__________
Izvor: oie.hr
Naslovna fotografija: