Energija plime i oseke

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 05.02.2020. - Vrijeme čitanja: 2min

Između iskorištavanja energije plime i oseke, i energije vodotoka postoji sličnost zato što se u jednom i drugom slučaju primjenjuje potencijalna energija vode za proizvodnju električne energije pomoću vodnih turbina i električnih generatora.

Između njih postoje i znatne razlike. Plima i oseka mijenjaju se periodički tokom dana s dvije plime i dvije oseke tokom 24 sata pa je nemoguće postići proizvodnju s stalnom snagom i bez prekida pogona. Sva postrojenja i uređaji koji dolaze u dodir s vodom moraju biti od materijala koji je otporniji prema koroziji morske vode. Konačno, pad vode je manji nego u većini hidroelektrana.

Amplitude plime su vrlo različite, a najveće su u relativno plitkim zaljevima s uskim otvorom prema pučini. Ukupna energija plime i oseke iznosi 26000 TWh godišnje. Otprilike jedna trećina te energije utroši se u morima male dubine.

Iskoristivost energije

Srednja amplituda plime na širokim oceanima iznosi manje od 1m, stoga je samo malom broju morskih zaljeva ekonomski opravdano iskorištavanje energije plime i oseke. Ocjenjuje se kako je samo 2% od ukupne energije iskoristivo. Radi iskorištavanja energije plime i oseke, potrebno je pregraditi poneki zaljev, da bi se u njemu akumulirala voda/more za vrijeme plime i zatim ispuštala za vrijeme oseke. Iskoristiva količina energije proporcionalna je kvadratu amplitude i prvoj potenciji površine rezervoara. Zbog toga ne postoji praktički interes za iskorištavanje za taj primarni oblik energije kada je amplituda plime manja od 2m.

Primjeri dobre prakse

Kao neke od primjera dobre prakse diljem svijeta možemo izdvojiti dva postrojenja koja iskorištavaju energiju plime i oseke:

  • La Rance u Francuskoj (snaga 240 MW, godišnja proizvodnja cca. 600 GWh)
  • Kislaja Guba na Barentsovom moru (eksperimentalno postrojenje vrlo male snage)

 

_____________

Autor: Ana Marija Jakas

Photo: www.pixabay.com