EU – Prijeti nam tužba Europske komisije zbog neusklađenosti s direktivom o pomorskoj strategiji

Objavio: Pokret Otoka - 22.02.2024. - Vrijeme čitanja: 2min

Ministarstvo održivog razvoja izvijestilo je o iznimnim naporima koje poduzima nakon što je Hrvatska dobila obrazloženo mišljenje od Europske komisije zbog neusklađenosti s direktivom o pomorskoj strategiji.

Hrvatskoj, zajedno s Danskom, Grčkom i Maltom, prijeti tužba ako u roku od dva mjeseca ne odgovori na zahtjeve Komisije. Obrazloženo mišljenje, dostavljeno 7. veljače, zahtijeva od država članica da revidiraju i dopune svoje programe mjera do 31. ožujka 2022. godine.

Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji zahtijeva procjenu stanja morskog okoliša, postavljanje okolišnih ciljeva te provedbu mjera radi postizanja “dobrog stanja okoliša” svih morskih voda. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ističe intenzivne napore kako bi ispunilo obveze iz direktive te radi na dovršetku propisanih procedura.

Ministarstvo kašnjenje opravdava opsežnošću teme dokumenta te složenošću postupka strateške procjene utjecaja na okoliš

Trenutno se priprema postupak savjetovanja s javnošću o programu mjera. Obveze iz okvirne direktive su transponirane Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem.

RH je prenijela obvezu izrade nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem iz Protokola Barcelonske konvencije. Dokumenti strategije temeljeni na Uredbi objedinjuju obveze određene okvirnom direktivom i Protokolom Barcelonske konvencije, što je jedinstveni pristup zaštiti mora i priobalja u EU.

Ministarstvo ističe da je primijenjeni pristup zaštiti morskog okoliša i obalnog područja tehnički složeniji, ali nedjeljiva cjelina. Program mjera obuhvaća akcijski plan strategije i upravljačke mjere za postizanje ciljeva Protokola Barcelonske konvencije.

Izvor: Otvoreno more

Foto: Photo by Frans Ruiter on Unsplash