EU VIJESTI – Economy for the Common Good metodologija

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 16.07.2021. - Vrijeme čitanja: 4min

U Hrvatsku se uvodi sustav mjerenja i praćenja okolišnog i društvenog utjecaja poduzeća prema međunarodnoj metodologiji Economy for the Common Good (ECG)

.

Stiglo je vrijeme kada održivost više nije iznimka, nego standard u poduzećima diljem Europe po Economy for the Common Good metodologiji. Novom Direktivom za nefinancijsko izvještavanje (NFRD) Europska unija odlučna je u svojoj namjeri transformacije gospodarstva u moderno, resursno učinkovito, konkurentno i klimatski neutralno do 2050. godine.

Revizijom direktive NFRD-a, pridonosi se izgradnji ekonomije za dobrobit zajednice i održivi razvoj. Nova era nefinancijskog izvještavanja trebala bi učiniti tvrtke odgovornijima prema društvu, postaviti čvršće standarde za izvještavanje i omogućiti usporedivost podataka, a do 2027. godine obveza nefinancijskog izvještavanja očekuje se i za sva mala i srednja poduzeća.

U skladu s ciljevima Europskog zelenog plana, UN-ovim ciljevima održivog razvoja 2030. i s Nacionalnom razvojnom strategijom RH 2030., ovom direktivom poduzeća se usmjeravaju na proaktivno razmatranje šireg utjecaja određene djelatnosti na zajednicu i okoliš te ih se potiče na razvoj poslovanja sukladno ESG (Environmental, Social, Governance) kriterijima.

 

Zadruga za etično financiranje i ECG metodologija

Kako bi pomogla poduzećima da se pravovremeno prilagode novim europskim direktivama i zadrže konkurentnost na tržištu održivog financiranja, Zadruga za etično financiranje (ZEF) u Hrvatskoj uvodi sustav mjerenja i praćenja okolišnog i društvenog utjecaja poduzeća prema međunarodnoj metodologiji Economy for the Common Good (ECG).

Ova metodologija pruža sveobuhvatnu sliku o tome koliko su poslovanje, ulaganja i djelatnosti neke organizacije doista održivi te donosi strateške prijedloge za integriranje ESG kriterija i transformiranje poslovanja. Riječ je o alatu za efikasno i sustavno kvantificiranje održivosti poslovanja poduzeća, koji prikazuje u kojoj se mjeri ono vodi vrijednostima ljudskog dostojanstva, solidarnosti i društvene pravde, održivosti okoliša, transparentnosti i suodlučivanja te koji omogućava kontinuirani razvoj poduzeća u smjeru održivog i društveno odgovornog poslovnog upravljanja.

Na taj način ECG podiže društvenu odgovornost poduzeća (CSR) na novu razinu jer omogućava potrošačima i ostalim dionicima da lako procjene doprinos tvrtke društvu i okolišu. Ova metodologija je namijenjena poduzećima, jedinicama lokalne samouprave, udrugama, zadrugama i drugim organizacijama koje se žele razvijati u održivom smjeru i postati otpornije na izazove i krize.

Economy for the Common Good (ECG) naslanja se na istoimeni ekonomski model koji za svoj primarni cilj i svrhu djelovanja ima opće dobro – dobar život svih na zdravom planetu. ECG teži etičnoj tržišnoj ekonomiji osmišljenoj da poveća kvalitetu života svima te promicanju vrijednosti ljudskog dostojanstva, ljudskih prava i ekološke odgovornosti u svakodnevnoj poslovnoj praksi.

 

Projekt eECONOMIJA

 

ECG metodologija uvodi se na hrvatsko tržište u okviru projekta eECONOMIJA. Zadruga za etično financiranje (ZEF) provodi projekt u suradnji sa Zelenom mrežom aktivističkih grupa (ZMAG) i uz podršku Europskog socijalnog fonda. Projekt predviđa i niz edukativnih aktivnosti te stvaranje mreže ECG stručnjaka.

Dosad su već održane edukativne radionice diljem Hrvatske, na kojima su se poduzetnici, menadžeri i predstavnici jedinica lokalne samouprave imali prilike upoznati s važnostima mjerenja utjecaja poduzeća na društvo i pripadajućim koristima ECG metodologije.

Također, održan je i prvi u nizu ciklus treninga za osposobljavanje budućih ECG stručnjaka u Hrvatskoj. Stručnjaci će za mjerenje i praćenje utjecaja poduzeća na društvo koristiti postojeću Matricu općeg dobra (Common Good Matrix). Kao indikator transparentnosti i održivosti poslovanja matrica pokazuje u kojoj se mjeri ECG vrijednosti primjenjuju u praksi u poduzeću. Odnosno koliki je doprinos poduzeća općem dobru.

Ovim projektom ZEF priključuje Hrvatsku dobrom društvu od tridesetak zemalja diljem svijeta koje već koriste ECG metodologiju, uključujući Austriju, Njemačku, Španjolsku, Italiju, Portugal, Englesku, Švedsku, Švicarsku i nekolicinu zemalja izvan Europe.

Projekt je financiran kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda. Provode ga Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva kroz poziv Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I. Organizacija treninga sufinancirana je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog socijalnog fonda.

 

 

__________
Izvor: zef.hr
Naslova fotografija: Pexels.