EU VIJESTI – EU ubrzava autorizaciju biopesticida za zaštitu usjeva

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 17.02.2022. - Vrijeme čitanja: 3min

Odobrena su nova pravila za autorizacije biopesticida za zaštitu bilja koja sadrže mikroorganizme (bakterije, gljivice i viruse) kako bi se smanjilo oslanjanje na kemijske pesticide

U četvrtak, 10. veljače objavila Europska komisija, usvojena su četiri zakonska akta koja osiguravaju da se nova biološka rješenja stavljaju na tržište “značajno brže”. Prema sadašnjoj regulativi, biološki proizvodi za zaštitu bilja podliježu istim strogim kriterijima ispitivanja kao i kemijski. Od studenog bi sve trebalo ići puno brže – prenosi agroklub.com

 

Isti kriteriji kao i za kemijske

Naime, prema sadašnjoj regulativi, biopesticidi za zaštitu bilja podliježu istim strogim kriterijima ispitivanja kao i kemijski. Smatra se da je čekanje tri ili četiri godine na odobrenje predugo. Stoga će zahtjevi uskoro morati biti prilagođeni biološkim i ekološkim svojstvima proizvoda. Treba napomenuti da je u Europskoj uniji do sada odobreno više od 60 mikroorganizama za upotrebu u zaštiti bilja.

 

Mikroorganizmi postaju sastavni dio poljoprivrede u sljedećih 20 godina?

 

Nedostatak posebne regulative bio je ograničavajući faktor zbog kojeg ova sredstva nisu mogla ostvariti svoj puni potencijal. Iz tog razloga su osmišljeni zakonski akti koji odražavaju najnovija znanstvena dostignuća i bazirani su na specifičnim biološkim svojstvima mikroorganizama. To podrazumijeva jednostavnije prijave, procjenu rizika, kraće vremenske rokove za pristup tržištu EU, manje testiranja na životinjama. No, mora se dokazati da ne izazivaju bolest kod ljudi ili životinja.

 

Osigurati alternative

Objavljujući odluku o novim pravilima, povjerenica zadužena za zdravlje i sigurnost hrane, Stella Kyriakides je rekla kako poljoprivrednici sada biološkim proizvodima mogu zaštititi svoje usjeve s manjim rizikom za zdravlje ljudi ili okoliš. “Prehrambeni sustavi su ključni pokretači klimatskih promjena i degradacije životne sredine i moramo hitno obaviti ovu tranziciju.

U okviru strategije Od polja do stola, obavezali smo se da ćemo smanjiti upotrebu kemijskih pesticida za 50 posto do 2030. godine, a za to je ključno da osiguramo alternative koje poštuju naš planet i naše zdravlje”, naglasila je dodavši da osim što EU ima visoke ekološke zahtjeve, tu je i vodeća uloga kada je u pitanju održivost njenog prehrambenog sustava.

Jennifer Lewis, izvršna direktorica Međunarodne asocijacije proizvođača biokontrole (IBMA), je pozdravila fokus Komisije na ovo pitanje: “Sustav brzog praćenja mora se odmah implementirati za mikrobiološke i druge biokontrole kako bi se ispunili ciljevi smanjenja pesticida.”

Prema strategiji Od polja do stola upotreba i rizik od kemijskih pesticida trebali bi se prepoloviti do 2030. godine i potaknuti ekološki sektor i korištenje integralnog upravljanja štetnicima. Međutim, poljoprivredne organizacije ističu da alternative još nisu dostupne.

 

__________
Izvor: agroklub.com
Naslovna fotografija: Unsplash.