EU VIJESTI – Hrvatskoj odobren program potpore za obnovljive izvore energije

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 18.12.2021. - Vrijeme čitanja: 2min

Europska Komisija je odobrila hrvatski program potpore za obnovljive izvore energije

Europska komisija prošlog je tjedna odobrila, sukladno pravilima EU-a o državnim potporama,  hrvatski program potpore proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora, vrijedan 783 milijuna eura – prenosi eu.hina.hr

.
Hrvatska je obavijestila Komisiju o svojoj namjeri uvođenja novog programa potpore za električnu energiju iz obnovljivih izvora

Odnosno vjetroelektrana, solarnih elektrana, hidroelektrana, elektrana na biomasu, elektrana na bioplin i geotermalnih elektrana.

“Ovim programom vrijednim 783 milijuna eura Hrvatskoj će se omogućiti potpora proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora s pomoću brojnih tehnologija“, rekla je izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager. Dodala je da će ta mjera „pridonijeti smanjenju emisija ugljikova dioksida  i drugih stakleničkih plinova. U skladu s ciljevima zelenog plana EU-a i ciljeva za zaštitu okoliša iz hrvatskog plana za oporavak i otpornost bez neopravdanog narušavanja tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu”. 

.
U okviru programa potpora će se pružati u obliku premije povrh tržišne cijene električne energije

Premija će se odrediti natječajnim postupkom i neće biti viša od razlike između prosječnog troška proizvodnje za svaku tehnologiju proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i cijene na tržištu električne energije. Korisnici će biti odabrani u natječajima koji će se održati u razdoblju 2021. – 2023.

Ta mjera bit će otvorena do 2023., a potpore će isplatiti odabranim korisnicima na razdoblje od 12 godina.

Komisija je ocijenila da je taj program u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama, a posebno sa Smjernicama o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju iz 2014.

Potpora ima i poticajni učinak jer cijene električne energije ne pokrivaju u potpunosti troškove proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Stoga bez potpore ne bi bilo ni ulaganja odabranih korisnika.

__________
Izvor: eu.hina.hr
Naslovna fotografija: Pixabay.