EU VIJESTI – Reforma Zajedničke poljoprivredne politike EU

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 06.07.2021. - Vrijeme čitanja: 5min

U tijeku intenzivno predstavljanje reforme i Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike EU u Republici Hrvatskoj

.

O reformi Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) EU razgovara se već tri godine, a konačni politički dogovor o ključnim pitanjima iz reformskog paketa ZPP-a postignut je na sastanku Vijeća ministara poljoprivrede i ribarstva 28. lipnja 2021.

U okviru novog programskog razdoblja (2023. – 2027.) države članice provodit će aktivnosti iz Strateških planova koji sada u jednom dokumentu objedinjuju pravila o provedbi I. stupa ZPP-a (Izravna plaćanja), II. Stupa (Ruralni razvoj) i Sektorske intervencije (Vinska omotnica, Pčelarski program te Voće i povrće).

Stoga je moguće konstatirati da će sadašnji Program ruralnog razvoja zamijeniti Strateški plan ZPP-a 2023.-2027. U prijelaznom razdoblju nastaviti će se provedba Programa ruralnog razvoja, po starim pravilima i novom financijskom omotnicom za 2021. i 2022. godinu.

Hrvatskim poljoprivrednicima će se za razdoblje provedbe Strateškog plana (2023. – 2027.) na raspolaganje staviti 3,42 milijarde EUR-a, čemu treba pridodati i 1,5 milijardu EUR-a koje tijekom ove i sljedeće godine, na osnovi Prijelazne uredbe, imamo na raspolaganju za provedbu mjera Programa ruralnog razvoja kao i 131 milijun eura za provedbu reformi u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Za novo je programsko razdoblje predviđeno ostvarenje devet ciljeva ZPP-a, uz deseti horizontalni cilj, kroz širok spektar vrsta intervencija (nešto što sada poznamo kao mjere) dok je na svakoj državi članici, tako i RH da razvije intervencije (nešto što u PRR nazivamo tipovima operacije), a sukladno specifičnim potrebama. Dakle, državama članicama je ostavljena puno veća sloboda u kreiranju budućih ulaganja.

 

Novosti u ZPP

Prema nacrtu Strateškog plana koji se ovih dana predstavlja diljem RH, u segmentu ruralnog razvoja nema nekih prevelikih izmjena u odnosu na tipove operacija koje su se i do sada provodile. Prijedlog je da se i nadalje nastavi s provedbom onih tipova operacija (intervencija), koje su se i u prošlom programskom razdoblju pokazale uspješnima.

Tako će svi oni mali i mladi poljoprivrednici i nadalje imati priliku za ostvarivanjem prava na potporu, s tom razlikom što se prema prijedlogu mijenja raspon prihvatljive EVPG za mala poljoprivredna gospodarstva pa će umjesto razreda 2.000 -7.999 EUR-a EVPG, prihvatljivi biti oni u razredu 3.000 – 10.000 EUR-a.

Mladim poljoprivrednicima se, prema najavama, od 2023. godine „smiješi“ daleko viši iznos potpore, pa će tako svi oni koji po prvi puta postaju nositelji OPG-a, bilo da ga osnivaju ili ga preuzimaju od nekog starijeg, a u dobi su od 18-40 godina, moći računati na potporu od čak 100.000 EUR-a.

 

Potpora i za start-upove

U novom razdoblju predstoji i lijepa novina za sve one koji po prvi puta pokreću poljoprivredno gospodarstvo, ali nisu u kategoriji mladih poljoprivrednika, dakle za starije od 40 godina. Prema prijedlogu bi i takvi ostvarivali pravo na potporu i to kroz prijedlog intervencije „Uspostava novih poljoprivrednika“. Detalji, barem koji se tiču nekih osnovnih kriterija prihvatljivosti, još uvijek nisu poznati, no izuzetno je značajno što se po prvi put omogućava ostvarivanje prava na potporu i apsolutnim početnicima u poljoprivrednoj proizvodnji.

Od ostalih investicijskim mjera iz dosadašnjeg razdoblja, ostaju one namijenjene ulaganju u primarnu proizvodnju (dosadašnja podmjera 4.1), preradu (4.2), neinvesticijske mjere (4.4) investicije u šumarstvo (prerada drva i dr.), javno navodnjavanje, ruralnu infrastrukturu (M7), obnovu poljoprivrednog potencijala (5.1) i dr.

Treba spomenuti kako je trenutačni prijedlog da se kod ulaganja u primarnu proizvodnju podigne razina potrebne EVPG u odnosu na trenutnu, pa bi tako u sektorima voća, povrća i cvijeća prihvatljivi bili oni čija je EVPG veća od 15.000 EUR (sada 6.000), a u svim ostalim sektorima bi ona trebala iznositi više od 20.000 EUR-a (sada 8.000).

Naravno, radi se o prijedlozima koji će se u nadolazećim mjesecima još dodatno dorađivati pa je moguće da ovi iznosi budu dodatno korigirani. Ono što se već i u prijedlogu čini nelogičnim jest svrstavanje u isti „koš“ sektora cvijeća i voća, a s obzirom da je za postizanje EVPG od 15.000 EUR-a u sektoru cvijeća dovoljna proizvodnja na 0,15 ha staklenika ili plastenika, dok je za dostizanje iste EVPG potrebno imati čak 8 ha voćnjaka. Međutim, konzultacije s dionicima su u tijeku i vjerujem da ćemo svi imati priliku doprinijeti izradi dokumenta.

 

Uključite se u javnu raspravu

Od ostalih novosti u predstavljenom prijedlogu Strateškog plana, a koje se tiču provedbe II. stupa ZPP (Ruralni razvoj), spomenimo uvođenje intervencije naziva „Preventivne aktivnosti“, a koja na neki način objedinjuje neka od prihvatljivih ulaganja iz dosadašnjih tipova operacija, primjerice ulaganja u zaštitu od tuče, mraza, ali i uvođenje nekih novih.

I nadalje se veliki značaj pridaje razmjeni znanja i iskustava, kroz mjere „Jačanje protoka znanja i jačanje veza između istraživanja i prakse“, „Jačanje savjetodavnih usluga“, „Inovacije“ i „Podrška digitalnoj tranziciji u poljoprivredi“.

Prema usvojenom hodogramu aktivnosti, Ministarstvo poljoprivrede će nakon javnog predstavljanja Strateškog plana zainteresiranim dionicima i široj javnosti, pokrenuti javnu raspravu putem upitnika, anketa na kojima će se moći davati prijedlozi/mišljenja na predstavljeni nacrt Strateškog plana. Potom će se Plan doraditi, a prije svega uočene potrebe „prioritizirati“.

 

Provedba od 2023.

Nakon prvog kruga konzultacija detaljno će se razraditi i intervencije, financije, pokazatelji. Tako dorađeni Strateški plan će se, vjerojatno, tada opet predstaviti javnosti, a prije slanja na konzultacije Odboru za praćenje provedbe PRR i Europskoj komisiji.

Prema najavama krajem 2021., najkasnije početkom 2022.,Plan se šalje i na službeno odobrenje EK koje se očekuje tijekom 2022. godine, kako bi sve bilo spremno za početak provedbe od siječnja 2023. godine.

Naravno, do tada je potrebno izraditi i cijeli niz provedbenih dokumenata koji će jasnije definirati sve uvjete koji će vrijediti za provedbu pojedine Intervencije.

Cjelokupnu prezentaciju s regionalnog predstavljanja Nacrta Strateškog plana ZPP pogledajte na poveznici.

 

 

__________
Izvor: ruralno.eu
Naslovna fotografija: Pexels.