Europska Komisija tuži Hrvatsku zbog neprenošenja direktive o obnovljivim izvorima energije

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 18.02.2023. - Vrijeme čitanja: 4min

Europska komisija pokrenula je dvije tužbe protiv Hrvatske pred Sudom EU-a. Jednu zbog neuspjeha u prenošenju direktive o obnovljivoj energiji, a drugu zbog nepoštivanja prethodne sudbene odluke o nelegalnom odlagalištu otpada u Biljanima Donjim.

 

EU Komisija poduzela je pravne akcije protiv Hrvatske, Mađarske i Portugala. Traži uvođenje financijskih sankcija zbog neusklađenosti s direktivom EU o obnovljivoj energiji.

 

Pozadina problema i pravne akcije

Direktiva pruža pravni okvir za razvoj obnovljivih izvora energije u sektoru električne energije, grijanja i hlađenja, te prijevoza u Europskoj uniji tijekom ovog desetljeća. Postavlja obvezujući cilj EU-a za proizvodnju najmanje 32% energije iz obnovljivih izvora do 2030. godine. Uključuje mjere za osiguravanje dostupnosti potpore za obnovljive izvore energije te pojednostavljenje administrativnih postupaka za projekte obnovljive energije.

Članice EU-a bile su dužne prenijeti direktivu u nacionalno zakonodavstvo do 30. lipnja 2021.

Međutim, Hrvatska, Mađarska i Portugal još nisu pravilno obavijestile Europsku komisiju o specifičnom prenošenju svih odredbi direktive u svoje nacionalno zakonodavstvo. U srpnju 2021. Komisija je poslala službene obavijesti svim članicama. U svibnju 2022., nakon procjene mjera o kojima su tri članice obavijestile, izdala je razloge na kojima ih poziva da ispune svoju obvezu i jasno i precizno navedu sve nacionalne mjere na temelju kojih smatraju da je direktiva prenesena.

Hrvatska, Mađarska i Portugal jedine su preostale članice koje nisu dostavile korelacijsku tablicu ili dokument koji objašnjava kako je svaka odredba direktive prenesena.

Stoga je Komisija uputila predmet Sudu EU-a protiv ove tri članice, zahtijevajući uvođenje financijskih sankcija.

 

Ilegalno odlagalište otpada u Biljanima Donjim

Europska komisija odlučila je drugi put uputiti slučaj protiv Hrvatske Europskom sudu pravde jer se Hrvatska nije u potpunosti pridržavala odluke Suda od 2. svibnja 2019.

Oko 140.000 tona otpada koji je generiran iz proizvodnje feromangana i silicijumangana, bačeno je izravno na ilegalno odlagalište otpada, manje od 50 metara od stambenih područja.

Sud je potvrdio da bi kameni agregat bačen u Biljane Donje trebao biti smatran otpadom, a ne nusproizvodom, te da se otpad mora upravljati na način koji ne ugrožava ljudsko zdravlje ili ne uzrokuje štetu okolišu.

Hrvatska je dužna poduzeti sve potrebne mjere za zatvaranje ilegalnog odlagališta otpada u Biljanima Donjim i očistiti ga što je prije moguće u skladu s odlukom Suda. 

Više od tri godine nakon presude Hrvatska nije poduzela nikakve konkretne korake: neuklonjeni otpad i dalje stvara rizike za zdravlje i okoliš. Nije jasno kako će se otpad zbrinuti i kad će lokacija biti očišćena.

S obzirom na nepoduzimanje mjera, Komisija je odlučila uputiti Sudu predmet protiv Hrvatske.

Budući da je riječ o drugom upućivanju predmeta Sudu, to može dovesti do financijskih sankcija za vrijeme koje je proteklo od prve presude do postizanja usklađenosti.

 

Osim dvije tužbe Hrvatska je dobila još nekoliko službenih opomena

Službene opomene Hrvatska je, između ostaloga, dobila:

  • jer se nije uskladila s direktivom EU-a o zaštiti morskih voda
  • nije izvijestila o svojim planovima za upravljanje riječnim slivovima i rizicima upravljanja od poplava
  • zbog neprovođenja uredbe o gnojivima
  • zbog kršenja nekih odredbi koje se tiču zakona o pružanju usluga i propisa o reguliranim profesijama.

Komisija, kao čuvar ugovora EU-a, zadužena je pratiti kako države članice primjenjuju europske zakone. Na temelju vlastitih istraga ili pritužbi građana, poduzeća ili ostalih dionika pokreće postupak povrede prava EU-a.

Postupak ima tri koraka. Prvi je slanje službene opomene. Ako se stvar ne riješi tom opomenom šalje se obrazloženo mišljenje u kojem se traži da se osigura sukladnost sa zakonodavstvom Unije. Ako država članica još uvijek ne surađuje, Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije. Većina se slučajeva riješi prije upućivanja Sudu.