Hamag bicro nudi nove kreditne opcije za financiranje projekata zelene tranzicije ili ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa

Iako mnogi zaziru od kredita, zajam koji nudi HAMAG BICRO (Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije) uistinu je dobra prilika za investirati u nešto što će donositi poduzeću nove prihode i otvoriti nove mogućnosti – prenosi womeninadria.com

 

Kamata svega 0,8 %

Zajam pod nazivom HAMAG BICRO NPOO ZAJAM nudi sredstva do 100.000 EUR za mikro, mala i srednja poduzeća, uz kte od svega 0,8%. Ako se uzme u obzir stopa inflacije te prinos koji dobro ulaganje može nositi, onda je ova opcija jako dobar izbor.

Cilj financijskog programa “Investicijski zajmovi iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti” je poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti na tržištu RH, jačanje konkurentnosti te zelene i digitalne tranzicije mikro, malih i srednjih poduzetnika kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranja.

 

Prihvatljivi projekti

Projekti zelene tranzicije ili ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa i poboljšanje učinkovitosti resursa MSP-a podrazumijevaju npr. ulaganja u zelene tehnologije, kružno gospodarstvo, obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i dr.

Projekti digitalizacije poslovanja MSP-a obuhvaćaju uvođenje digitalnih tehnologija u svim područjima poslovanja i njihova potpuna integracija te edukacija zaposlenika i korisnika, a podrazumijeva ulaganja u npr.:

– digitalizaciju procesa proizvodnje, nabave, prodaje i ostalih poslovnih procesa

– digitalizaciju procesa pružanja usluga,

– ulaganje u Industriju 4.0

Projekti usmjereni na jačanje konkurentnosti i otpornosti su projekti u kojima se sredstva odobrenog

kredita koriste za ulaganja u nove tehnologije, vozila i opremu za:

– izgradnju, proširenje, adaptaciju ili uređenje objekata namijenjenih za obavljanje poslovne djelatnosti

– druge namjene potrebne za povećanje obujma poslovanja, produktivnosti, zapošljavanja i internacionalizaciju poslovanja

 

Uvjeti otplate zajma

Prihvatljive namjene zajma
• ulaganja u osnovna sredstva s ciljem pokretanja ili modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uvođenja novih proizvoda ili usluga (od faze komercijalizacije), digitalizacije poslovanja, ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa i sl.. Osnovna sredstva su strojevi, alati, aparati, web stranice, sve što se smatra materijalnu ili nematerijalnom imovinom u ukupnom iznosu zajma minimalno 70% mora biti upravo u osnovna sredstva.

• obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa zajma (potrošni materijal, plaće, tekući troškovi i slično.)

Prihvatljivo je i podmirenje obveza nastalih najkasnije 12 mjeseci prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAG-BICRO.

 

Prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji
.

  • imaju status “subjekta malog gospodarstva” kako su definirani u članku 1. Priloga Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ
  • registrirani su za djelatnost za koju se traži zajam
  • imaju registrirano mjesto poslovanja i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj
  • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme
  • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
  • uredno podmiruju postojeća zaduženja
  • nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima

Prema gore navedenom, nakon isplate sredstava korisnik ima 6 mjeseci vremena za namjenski iskoristiti traženi iznos. Može tražiti godinu dana počeka ili grace perioda za vrijeme kojeg plaća samo kamate, a nakon toga kreće s redovnom otplatom. Ukupno trajanje otplate kredita definirano je na maksimalno 10 godina.

Za one koji planiraju svoje investicije, a EU fondovi ne nude pozive na kojima je njihova investicija prihvatljiva, Hamag Bicro NPOO zajam dobra je prilika da krenu što prije sa svojom investicijom i stvore novu vrijednost za svoje poduzeće.

U sklopu obvezne dokumentacija ključan dokument je poslovni plan kojim se pojašnjava investicija, argumentira predmetno ulaganje, predstavljaju koristi ulaganja te projekcija poslovanja nakon ulaganja. Na temelju ovog dokumenta se odobrava ili ne, zahtjev za zajam.

 

__________
Izvor: womeninadria.com
Naslovna fotografija: