HRVATSKA – Novi Zakoni o elektroničkim medijima i autorskim pravima

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 13.10.2021. - Vrijeme čitanja: 5min

Hrvatski je sabor 8. listopada većinom glasova, u prvom ovojesenskom glasovanju, donio Zakon o elektroničkim medijima (77 glasova za i 46 protiv) i Zakon o autorskim i srodnim pravima (76 glasova za, 46 protiv i jedan suzdržani glas)

Zakon o elektroničkim medijima obvezuje na transparentno iskazivanje vlasništva i izvora financiranja. Dok će se problem korisničkih komentara riješiti tako da će se korisnici morati prijaviti. Odgovornost za komentare neće ići na nakladnike, nego na one koji krše zakone – prenose vijesti.hrt.hr.

.
Mijenja se način izračuna programske osnove, usklađuje se udio ukupnog tjednog programa koji mora biti posvećen vijestima i obavijestima na području koncesije sukladno veličini koncesijskog područja

Uvodi se i veća zaštita hrvatskog kulturnog identiteta kroz povećanje kvote hrvatske glazbe i audiovizualnih djela te uvođenje kvote za djela neovisnih producenata.

Promjene su vezane i za narušavanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Ako udio jednog pružatelja medijskih usluga u ukupnim godišnjim prihodima dosegne 40 posto u udjelu svih pružatelja, smatrat će se da taj pružatelj ima dominantnu ulogu na tržištu.Takav pružatelj ne može uz postojeće stjecati nove udjele, niti mu Vijeće za elektroničke medije može dati novu koncesiju ili dopuštenje.

U Zakonu se pojačavaju obveze pružatelja elektroničkih publikacija pa tako audiovizualne medijske usluge ne smiju sadržavati poticanje na nasilje ili mržnju protiv grupa ili člana grupe koje se temelji na diskriminaciji na osnovi spola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih obilježja, jezika, religije ili uvjerenja.

 

Mediji ne odgovaraju za cjelokupan sadržaj

Zabranjeno je i poticanje na mržnju i nasilje na temelju političkog ili bilo kojeg drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi, seksualne orijentacije ili državljanstva, kao ni sadržaje koji pozivaju na terorizam.
.

Zakon više ne sadrži odredbu po kojoj bi mediji odgovarali za cjelokupan sadržaj, pa i za neprimjerene komentare koje na portalima uglavnom pišu anonimne osobe.

.
Nakon brojnih kritika za te je odredbe Ministarstvo kulture i medija zakonski propisalo da će za komentare odgovarati stvarni autori, a vlasnici medija, ako ne žele biti kažnjeni, morat će mijenjati pravila komentiranja. Morat će zatražiti korisnika da se registrira i na jasan i lako uočljiv način upozoriti ga na pravila komentiranja i kršenje propisanih odredaba.

.
Novim zakonom uvodi se puno veća transparentnost u objavi podataka o vlasničkoj strukturi medija

Preciznije se definira obveza potrošnje 15 posto godišnjeg iznosa namijenjenog promidžbi, ako to financiraju tijela državne uprave i vlasti.

U Zakon je ugrađena dodatna obveza da se kod oglašavanja igara na sreću upozori na mogućnost stvaranja ovisnosti, što je posebno važno kod zaštite maloljetnika.

Ako se proizvodnja i objavljivanje programa financiraju iz lokalnih ili državnog proračuna, sredstva za to moraju se dodijeliti javnim natječajem i temeljem javno objavljenih kriterija.

.
Novim Zakonom o autorskom i srodnim pravima  želi se kvalitetnije i preciznije regulirati i zaštititi te odgovoriti na potrebe digitalnog društva u skladu s pravnim okvirom EU-a

Novi zakoni bi trebao rezultirati čvršćim i sigurnijim okružjem za rad kulturnih i kreativnih industrija. Cilj je da svi koji stvaraju djela zaštićena autorskim pravom mogu na digitalnom tržištu ostvariti svoja prava, zaštititi autorska djela. Kada se monetiziraju da za to dobiju pravičnu naknadu.

Predlagatelji također smatraju kako zakon uvažava različite interese, primjerice, diskografa i izvođača te novinara u odnosu na nakladnike informativnih publikacija.

 

Uz navedene zakone u proteklom je periodu prihvaćen i  Zakon o tržištu električne energije

Hrvatski sabor je većinom glasova prihvatio Zakon o tržištu električne energije koji će omogućiti kućanstvima da kupuju struju od opskrbljivača iz EU, kao i donijeti krajnjim kupcima veću zaštitu, informiranost i kontrolu računa za električnu energiju.

>>>>>>ENERGETIKA – Novi Zakon o tržištu električne energije<<<<<<<

Zakonom se preuzima EU-ova direktiva iz 2019. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište za električnu energiju i omogućava kućanstvima da mogu izabrati opskrbljivača iz EU, kao što i netko iz EU može izabrati opskrbljivača iz Hrvatske.

Opskrbljivači će morati pripremiti besplatan alat kojim će biti dostupna usporedba cijena usluga na tržištu kako bi krajnji kupci mogli izabrati za njih najpovoljniju opciju.

Osim toga, računi za električnu energiju, osim podataka o potrošnji i troškovima, trebati će sadržavati i druge informacije koje će kupcima pomoći da usporede trenutni ugovor s drugim ponudama.

Novina je i što će krajnji kupac moći mijenjati svog opskrbljivača u kratkom roku.

__________
Izvor: vijesti.hrt.hr
Naslovna fotografija: Pixabay.