HVAR – Sućuraj dobiva „Interpretacijski centar ribarske baštine“

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 14.03.2023. - Vrijeme čitanja: 2min

U studenom 2022. Upravni odbor FLAG-a Škoji odabrao je 2 projekta za dodjelu potpore u iznosu od 79.882,20 EUR (601.872,48 HRK) u okviru natječaja FLAG-a Škoji za Mjeru 2.1 “Promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u područjima ribarstva i akvakulture”.

 

Jedan od odabranih projekata je i projekt “Interpretacijski centar ribarske baštine Sućuraj” kojem je dodijeljeno 23.233,92 EUR (175.056,00 HRK) za provedbu projekta.

Svrha projekta je urediti trenutni prostor Turističke zajednice Sućuraj u prostor koji će služiti za interpretaciju svega vezanog uz ribarstvo. Interpretacijski centar ribarstva Sućuraj je centar koji će svojim sadržajem omogućiti svim naraštajima da se upoznaju sa stoljetnom tradicijom ribarstva.

Centar je ujedno i multifunkcionalan te će poslužiti i za organiziranje raznih manifestacija u svrhu promicanja ribarstava.

 

Centar čuva tradiciju ribarstva, ali i obogaćuje turističku ponudu Dalmacije

Centar ribarstva je namijenjen svim stanovnicima Sućurja, otoka Hvara, kao i njihovim posjetiteljima. Izravno će se uključiti prvenstveno ribari općine Sućuraj. Oni će svojim iskustvom i znanjem doprinijeti samom istraživanju i postavljanju sadržaja centra.

Promicanje prirodne odnosno ribarske tradicije je ključna stvar ako želimo sačuvati i potaknuti mlade na što ozbiljnije bavljenje ribarstvom. Tako ćemo sačuvati od zaborava taj od davnina poznati posao otočana, ljudi s mora.

Promicanje baštine ribarstva je vrlo zanimljiva tema za posjetitelje i turiste koji dolaze u Hrvatsku, te će centar proširiti turističku ponudu Dalmacije.

 

Tradicija ribarstva će se prezentirati i na inovativan način – preko QR kodova

Promocija tradicijske baštine i vještina u ribarstvu na najbolji će se način promovirati na licu mjesta u samom interpretacijskom centru u Sućurju.

Svi posjetitelji će imati mogućnost doživjeti uživo način na koji se ribari, kakvi se sve ulovi mogu vidjeti te koliko je bogato morsko dno u Jadranskom moru.

Svi posjetitelji centra pored prezentacijske stavke će imati QR kod preko kojega će moći pročitati na pametnom uređaju (mobitelu, tabletu) sve o izloženom predmetu. Prezentacija tradicije, baštine kao takve preko pametnih uređaja je inovativnost kako u kulturološkom tako i u tradicijskom smislu. QR kod će biti osposobljen i za osobe s invaliditetom.

 

 

 

______________

Autor: Suzana Živković, Pokret otoka

Fotografija: Pokret otoka