Odluke o odabiru projekata pristiglih na natječaj LAG-a Škoji za tip operacije 2.1.1 “ ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO“

.

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe „Škoji“ na Sjednici održanoj 21. lipnja 2021. godine donio je odluke temeljem Natječaja za provedbu tipa operacije2.1.1 iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Škoji“ : „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ (referentna oznaka: 01/20/2-1-1, Verzija 1.0 od 14. prosinca 2020.) te Izmjene natječaja za provedbu tipa operacije 2.1.1 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo(referentna oznaka: 01/20/2-1-1, Verzija 1.1 od 15. siječnja 2021.) objavljenih na mrežnim stranicama Lokalne akcijske grupe „Škoji“,

Stari Grad – Adaptacija prostora za pripremu hrane Dječjeg vrtića „Sardelice“. Predmetnim projektom planira se adaptacija kuhinje u Dječjem vrtiću „Sardelice“ u Starome Gradu kako bi se osigurali uvjeti za zdravstveno ispravnu prehranu za svu vrtućku djecu te u konačnici osigurala kvaliteta temeljnih usluga za lokalno stanovništvo.

Grad Vis – Poboljšanje usluga u DV „Vis“. Predmetnim projektom planira se opremanje Dječjeg vrtića „Vis“ kako bi se boravak u
njemu učinio što ugodnijim. Nabavom elektoničke opreme, te oprema za rad praonice uvelike će se olakšati rad djelatnicima te će se usluga u vrtiću podignuti na višu razinu.

Pozitivno su ocijenjene i odabrane obje prijave pristigle na Natječaj.

Odabrani projekti upućuju se u proceduru odobrenja u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

 

 

__________
Izvor: lag-skoji.hr
Naslovna fotografija: Pixabay.