ISLAND INNOVATION – Financiranje projekata obnovljivih izvora energije

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 04.04.2022. - Vrijeme čitanja: 11min

Financiranje obnovljive energije: Island Innovation Island Finance Forum od 25. do 29. travnja 2022. godine

Pristupačna energija jedno je od najvažnijih pitanja s kojima se suočavaju otočne zajednice. Prioritet je aktivno promicati i olakšavati pristup obnovljivoj energiji, posebno u podregijama malih otočnih država u razvoju (SIDS – Small Island Developing States) – prenosi islandinnovation.co

.
Međunarodni otočni primjeri dobre prakse

Na Fidžiju su u tijeku nastojanja da se smanji potrošnja skupog uvezenog dizela i poveća dostupnost čiste energije, uključujući tri vanjska otoka (Lakeba, Kadavu i Rotuma).

Slično se i na otoku King oslanjaju na dizelsko gorivo, uz obalu Tasmanije, gdje je fokus bio na stvaranju prvog hibridnog sustava na svijetu za postizanje 100% prodora obnovljive energije u megavatnim razmjerima. Mnoge od ovih podregija posjeduju značajan potencijal obnovljive energije uključujući solarnu energiju, vjetar i geotermalnu energiju.

Nadalje, prema Međunarodnoj agenciji za obnovljive izvore energije (IRENA – the International Renewable Energy Agency), došlo je do 85% povećanja kapaciteta energije iz obnovljivih izvora tijekom posljednjeg desetljeća. Također, došlo je i do odgovarajućeg pada troškova tehnologija obnovljivih izvora energije za više od 70% .

Unatoč tome, još uvijek postoji velika ovisnost o uvozu fosila za opskrbu potražnje za energijom na mnogim otočnim područjima. Pogotovo jer financiranje projekata obnovljive energije sa sobom nosi neke specifične izazove koje je potrebno riješiti.

 

Tranzicija na obnovljivu energiju

Tijekom proteklih 30 godina brojne otočne zajednice nastoje implementirati inicijative i rješenja obnovljive energije. Primjeri takvih nastojanja mogu se vidjeti u Dominici i Svetoj Luci, gdje se fosilna goriva uvoze prvenstveno za proizvodnju električne energije. Oba područja su u procesu istraživanja korištenja geotermalne energije kao komponente prijelaza na obnovljivu energiju, te to potkrepljuju pratećim zakonodavnim razvojem kako bi u potpunosti optimizirali obnovljivu energiju i energetsku učinkovitost.

Otok Ærø u Danskoj na putu je potpunog prijelaza na obnovljive izvore energije. Time je otok osvojio prvo mjesto u EU-ovom natjecanju RESponsible Island nagrađujući holistička postignuća u lokalnim inicijativama za obnovljivu energiju.

Zapadnoafrički Cape Verde također je počeo raditi na 100%, a u budućnosti i 300% obnovljivih izvora. Višak energije preostao za podmirenje domaćih potreba mogao bi se ili skladištiti ili izvoziti. Cape Verde ima za cilj postati središte za obuku iz obnovljivih izvora za Afriku. Na otoku Samoi je u tijeku projekt izgradnje ili rehabilitacije hidroenergetske infrastrukture u zemlji, koju je 2012. godine oštetila ciklona Evan.

.
”Prijelaz na obnovljivu energiju ne može se izvesti bez potrebne potpore i partnerstva”

Ovi su otoci također prikazali standardnu stvarnost mnogih otočnih zajednica: prijelaz na obnovljivu energiju ne može se izvesti bez potrebne potpore i partnerstva. Ti partneri uključuju subjekte kao što su Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (UNIDO – the United Nations Industrial Development Organization) i Konzorcij Global Sustainable Energy Islands Initiative (GSEII – The Global Sustainable Energy Islands Initiative Consortium).

Osim toga, odgovarajuće vlade uložile su milijune dolara u testiranje, istraživanje i provođenje pilot studija. Takva spremnost ukazuje na neosporan potencijal načina za učinkovito rješavanje pitanja energije. Međutim, nažalost stvarnost je da je prepreka učinkovitoj tranziciji i financiranju to što potencijalnim projektima često nedostaju jasni ciljevi i strategije provedbe. To će se dalje istražiti u odjeljku “Izazovi financiranja projekata obnovljive energije”.

.
Glavni fiskalni razlozi prelaska otoka na obnovljive izvore energije

Zajednički projekt koji su proveli ECLAC i njemačka razvojna agencija GIZ, identificirao je sljedeće glavne fiskalne razloge za prelazak otoka na obnovljive izvore energije:
.

 • Predviđanje energetske bilance i financiranje ciljeva
 • Interesi donatora, financijera i sponzora
 • Identifikacija posredničkih subjekata
 • Identifikacija linija financiranja subjekata koji nude financiranje
 • Dokumentacija i formalizacija

 

Tablica I. Energetski izazovi na Karibima
.

Tehnički Socioekonomski
Izolirane mreže Visoke tarife električne energije
Mali ukupni proizvodni kapacitet Osjetljivost na rastuće, promjenjive cijene goriva
Nemogućnost zadovoljavanja postojeće

i buduće potražnje za energijom

Propuštene prilike za domaća ulaganja i radna mjesta
Zastarjela oprema Energetsko siromaštvo
Niska učinkovitost

.

Energetsko siromaštvo

Energetsko siromaštvo definira se kao nedostatak pristupa modernim energetskim uslugama. Te su usluge definirane kao pristup kućanstvima električnoj energiji i čiste prostorije za kuhanje (IEA). Energetska politika CARICOM-a odobrena je tijekom XLI posebnog sastanka Vijeća za trgovinu i ekonomski razvoj za energetiku održanog 1. ožujka 2013. u Trinidadu i Tobadu. (Izvor: Caricom 2013.)

Gornja tablica ilustrira neke od aspekata koji se moraju uzeti u obzir prilikom postavljanja učinkovitih politika. Samim time i stvaranja financijski održivijih projekata obnovljivih izvora energije na Karibima i, nadalje, u drugim otočnim zajednicama u svijetu u razvoju.

Iz gornje se tablice može vidjeti da se politike koje pogoduju osiguravanju financiranja iz obnovljivih izvora moraju kreirati na temelju uključivanja više dionika. Ove međusektorske politike zahtijevaju važnu suradnju javnog i privatnog sektora. Nastoje pozitivno utjecati na tržišne neuspjehe kao što su nekonkurentna tržišta i nedostatak dosljednih podataka.

Ova pitanja utječu na gotovo sve sektore potrošnje energije.

.
Preporuke Međunarodne energetske agencije (IEA)

Međunarodna energetska agencija (IEA) preporučuje sljedeće radnje:
.

 • Promicati prikupljanje pouzdanih, pravovremenih i detaljnih podataka o krajnjoj upotrebi energije i tržišnim tehnologijama
 • Redovito ažurirajte strategije i politike na temelju ažuriranih dokaza
 • Minimizirati poremećaje tržišta uzrokovane subvencijama i drugim destimulacijama za energetsku učinkovitost i obnovljivu energiju
 • Olakšati privatna ulaganja u energetsku učinkovitost

 

Osim toga, tijekom regionalne konferencije “Politika energetske učinkovitosti za Latinsku Ameriku i Karibe” koju je 2014. godine održala IEA, u suradnji s ECLAC-om, donesene su i druge preporuke za kreiranje politika koje bi nadopunjavale financiranje obnovljive energije, odnosno jačanje lokalne stručnosti i kapaciteta, jačanje koordinacije i planiranja između ministarstava, poboljšanje kvalitete i dostupnosti podataka te utvrđivanje najprikladnijih mehanizama financiranja za energetsku učinkovitost. Ove posljednje preporuke su doista relevantne za sve otočne zajednice, bez obzira na regiju.

 

Financiranje projekata obnovljive energije u otočnim zajednicama

Globalni fond za okoliš (GEF – The Global Environment Facility) pruža uvid u relevantne aspekte financiranja malih projekata obnovljivih izvora energije i zapravo je jedan od najvećih pružatelja takvih sredstava. Neki od uvida koji su posebno relevantni za otočne zajednice uključuju:

Olakšavanje malim poduzećima – U ruralnim i otočnim zajednicama poseban naglasak treba staviti na učinkovito poslovno planiranje, dosljedno upravljanje projektima i pristup financiranju i potrošačkim kreditima. GEF je osmislio mehanizam financiranja pod nazivom Inicijativa za transformaciju tržišta fotonaponskih sustava (PVMTI), kako bi podržao odabrane fotonaponske poslovne modele i pružio im kombinaciju tehničke pomoći i financiranja zajma, kao i davanje jamstava i kapitala.

Potencijalni zajmovi i bespovratna sredstva – Jedno od glavnih pitanja koje treba imati na umu u vezi s financiranjem projekata obnovljivih izvora energije je uključeni financijski rizik. Privatni sektor zbog toga nije voljan ulagati, međutim, ako javni sektor dijeli rizik, postoji veći stupanj spremnosti. Nepredviđeni zajmovi mogu se kreirati kako bi se smanjio rizik ulaganja, kao i nadoknadili troškovi razvoja projekta. Potencijalni zajam ima sličnu kamatnu stopu i raspored otplate za tradicionalni zajam, ali je ključna razlika u tome što bi zajam bio oprošten ako su ispunjeni određeni uvjeti.

Potpora troškovima za razvoj projekta – Financijski mehanizmi mogu pomoći u osiguravanju potrebnog kapitala za podršku početnim troškovima za razvoj projekta obnovljivih izvora energije. Time se umanjuju financijski rizici povezani s aktivnostima razvoja u ranoj fazi. Ovi zajmovi su uvjetno nadoknadivi, a otplata je povezana s financijskim zatvaranjem.

Pomaganje bankama u razumijevanju obnovljivih izvora – mogu se pokrenuti projekti koji će raditi s komercijalnim bankama kako bi se strukturirali financijski mehanizmi i pružile informacije u vezi s prednostima ulaganja u obnovljivu energiju. To pomaže povećati sposobnost banaka da sveobuhvatno procijene rizike energetskih projekata. Ova poboljšana sposobnost procjene rizika olakšava spremnost financijskog sektora da kreditira u području obnovljive energije.

 

Izazovi financiranja projekata obnovljive energije

Glavni izazovi financiranja obnovljivih izvora energije uključuju:
.

 • probleme s regulatornim okvirima i politikama,
 • prisutnost neformalnih institucija,
 • troškove povezane s financiranjem i
 • malu veličinu tržišta.

Regulatorni okviri mogu biti problematični jer su mnoga elektroprivredna poduzeća, posebno u karipskoj regiji, monopoli u proizvodnji, prijenosu i distribuciji električne energije. Nadalje, nisu implementirali net-metering ili feed-in-tarife, što bi potaknulo neovisne proizvođače električne energije (IPP).

Osim toga, mogu postojati procesi aplikacije kojima nedostaje transparentnost. Popratni nedostatak stručnosti značajna je prepreka, jer to dovodi do nejasnih provedbenih aktivnosti, kao i neispravnog praćenja i izvješćivanja. Ovi nedostaci u razvoju projekta otežavaju dobivanje dosljednih sredstava i dovode do praznina u podacima. S tim prazninama povezana su i poremećaji cijena koji proizlaze iz subvencioniranja fosilnih goriva, što smanjuje poticaje za prelazak na čistije izvore energije.

Neformalne institucije predstavljaju izazov zbog dubokih tradicionalnih veza s konvencionalnim izvorima energije. To se vidi u Trinidadu i Tobagu, gdje se izvozom fosilnih goriva ostvaruje značajna razina prihoda od izvoza.

Visok početni trošak financiranja prepreka je koja postoji i na razini komunalnog i privatnog sektora. Najveći je izazov tamo gdje su konvencionalni energetski sustavi već uspostavljeni.

Nažalost, mnoge financijske institucije u otočnim zajednicama ne pružaju regiji adekvatne financijske proizvode za ulaganja u obnovljive izvore energije, što rezultira pretjeranim oslanjanjem na sredstva financiranja međunarodnih razvojnih agencija. Kako bi to ublažili, neka otočna područja organizirala su zajmove, porezna oslobođenja i druge mjere za poticanje široke upotrebe tehnologija obnovljivih izvora energije u kućanstvima.

Konačno, važna prepreka je mala veličina tržišta i niska potražnja za energijom nekih otočnih područja, posebice SIDS-a. Više informacija o financiranju projekata obnovljivih izvora energije dostupno je na POVEZNICI.

 

Primjeri dobre prakse: studije slučaja Santo Antão i Madagaskar

Projekt obnovljive energije u Monte Trigu, Santo Antão, promijenio je živote njegovih 270 stanovnika. Prije je u ovom ribarskom mjestu bio ograničen pristup struji iz dizel agregata, koji je bilo vrlo teško održavati. To je stvorilo snažan osjećaj ranjivosti, pogoršan izolacijom, nedostatkom pouzdane prometne infrastrukture i visokom stopom siromaštva.

Uz sufinanciranje 75% Europske unije (Energy Facility) i općine Porto Novo izgrađena je mikro solarna fotonaponska elektrana, koja trenutno snabdijeva 39,3 kWp 24 sata dnevno za 75 kuća i ustanova. O razini održivosti govori činjenica da višak energije proizveden u fotonaponskoj elektrani ribari koriste za potrebe hlađenja. Monte Trigo je jedino 100% zeleno selo u Cabo Verdeu, a došlo je do značajnog povećanja kvalitete života.

Godine 2011. stopa elektrifikacije u ruralnom Madagaskaru bila je samo 5%. Tradicionalni izvori energije bili su skupi, ali i štetni za okoliš. Proveden je pilot projekt koji je financiran suradnjom između Europske komisije, francuskog Ministarstva ekologije, održivog razvoja i energetike, Ministarstva energetike Madagaskara i privatnog subjekta Electricité de France.

Ovim je projektom olakšana izgradnja dviju vjetroagregata povezanih na lokalnu mrežnu distribuciju, te ukupno 78 pojedinačnih solarnih fotonaponskih sustava. Kao rezultat toga, 5000 stanovnika ove otočke zajednice sada ima koristi od poboljšane kvalitete društvenih i gospodarskih usluga, a oko 20 mikro-poduzeća sada ima pristup električnoj energiji.

Ove studije slučaja ilustriraju da je financiranje obnovljivih izvora energije doista vrijedan pothvat koji služi olakšavanju provedbe SDG-a #7, pristupačne i čiste energije. Snaga suradničkog financiranja partnerstava javnog i privatnog sektora je vrlo korisna i stvorit će održiviju budućnost.

 

Poziv na djelovanje

Registrirajte se za 2022 Island Innovation Island Finance Forum kako biste istražili uzbudljiva i pronicljiva rješenja za gore spomenute izazove. Registracijski obrazac dostupan je na poveznici ispod.

 

Registracija: Island Finance Forum 2022 Investment for Sustainable Development 25th – 29th April, 2022

 

Forum za financiranje otoka okuplja visoke financijere, razvojne partnere i regulatore kako bi podijelili i razmijenili stručnost o održivim i uključivim financijskim strukturama u otočnim zajednicama.

Forum ima za cilj istaknuti jedinstvene financijske izazove s kojima se suočavaju globalne otočne zajednice i rješenja za održivi gospodarski oporavak i uključiv rast u svijetu nakon pandemije.

__________
Izvor: islandinnovation.co
Naslovna fotografija: Pixabay.