JAVNI NATJEČAJ – Dodjela potpore u okviru mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture”

Objavio: Pokret Otoka - 11.03.2024. - Vrijeme čitanja: 2min

Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je 90 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, odnosno 3. lipnja 2024. godine.

U skladu s kontinuiranim naporima za poticanje razvoja ribarstva i akvakulture, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. pod nazivom “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture”.

Ovaj natječaj, objavljen u Narodnim novinama broj 27/2024, pruža priliku gospodarskim subjektima u ribarstvu i akvakulturi da ostvare potporu za aktivnosti koje potiču stavljanje njihovih proizvoda na tržište.

Cilj natječaja

Glavni cilj ovog natječaja je podržati aktivnosti koje su u skladu s člankom 3. Pravilnika o provedbi mjere IV.3., objavljenog u Narodnim novinama broj 150/2023, od 15. prosinca 2023. godine. To uključuje sve korake koji omogućuju gospodarskim subjektima da plasiraju svoje proizvode na tržište ribarstva i akvakulture.

Prihvatljivi korisnici i prihvatljivi/neprihvatljivi troškovi

Prihvatljivi korisnici ovog natječaja obuhvaćaju gospodarske subjekte u ribarstvu, kao što su fizičke ili pravne osobe ovlaštene za gospodarski ribolov ili akvakulturu, te nositelje dozvola za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture. Također, zajednički korisnici, kao što su organizacije ili udruženja subjekata u ribarstvu, također su prihvatljivi.

Natječaj pokriva troškove koji su nastali od 1. ožujka 2022. godine, uz izuzetak troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu. Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 670.000,00 eura.

Važno je napomenuti da postoje i neprihvatljivi troškovi, kao što su kupnja službenih i specijaliziranih vozila, plovila, potrošni materijal, primarna sirovina i repromaterijal, osim ako su ti troškovi sastavni dio nabavljene usluge te su obuhvaćeni ponudom odnosno tehničkom specifikacijom za tu uslugu.

Rok za podnošenje Zahtjeva

Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je 90 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, odnosno 3. lipnja 2024. godine. Provedba potpore i predaja zahtjeva provodi se putem informacijskog sustava FISHNET.

Izvor: euribarstvo.hr

Foto: Photo by Fredrik Öhlander on Unsplash