JAVNI NATJEČAJ: Financiranje projekata ili programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2024. godinu

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 04.03.2024. - Vrijeme čitanja: 2min

Dubrovačko-neretvanska županija objavila je Javni natječaj za financiranje projekata ili programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode

Ciljevi i prioriteti

Natječaj ima za cilj potaknuti udruge koje rade na projektima ili programima zaštite okoliša i prirode da doprinose specifičnim ciljevima: popularizaciji očuvanja okoliša, edukaciji građana – osobito mladih, u oblastima zaštite voda, zraka, tla, posebno obalnog područja i šuma, te sprječavanju i prilagodbi klimatskim promjenama. Osim toga, naglasak se stavlja i na promociju životnih stilova usmjerenih na gospodarenje otpadom, izbjegavanje nastanka otpada, ponovno korištenje i pravilno postupanje s otpadom, te očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti.

Financijska podrška i kako se prijaviti

Ukupna planirana vrijednost natječaja iznosi 27.900,00 eura, s mogućnošću financiranja pojedinačnih projekata u rasponu od 186,00 eura do 1.860,00 eura. Rok za podnošenje prijedloga je 31. ožujka 2024. godine, čime se udruge potiču da aktivno sudjeluju i predstave svoje inicijative za održivu budućnost. Svaka udruga može prijaviti najviše jedan projekt ili program, a može biti i partner na više projekata.

Za prijavu na natječaj, udruge moraju zadovoljiti određene uvjete: biti upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, programski usmjerene na zaštitu okoliša ili prirode, transparentno voditi financijsko poslovanje, imati plaćene sve poreze i davanja, te ne smiju biti u postupku stečaja, likvidacije ili imati neizmirene ugovorne obveze prema Županiji.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

  • organiziranje edukativnih i promotivnih aktivnosti s ciljem upoznavanja i valorizacije prirodne baštine Dubrovačko-neretvanske županije (istraživanja, kartiranja, radionice, prezentacije, seminari o zaštićenim dijelovima prirode, zaštićenim svojtama, Natura 2000 područjima)
  • organiziranje aktivnosti radi podizanja svijesti o održivom korištenju prirodnih resursa, uz očuvanje okoliša (radionice u suradnji s predškolskim, školskim i socijalnim ustanovama, okrugli stolovi i tribine za građane)
  • organiziranje aktivnosti radi promicanja održivog gospodarenja otpadom, izbjegavanja nastanka, recikliranja otpada, pravilnog postupanja s otpadom (akcije čišćenja, radionice koji promiču izbjegavanje nastanka i ponovno korištenje otpada)

Rok za prijavu na natječaj je 31. ožujka 2024.

Više detalja pronađite na poveznici.

Izvor: dnz.hr

Tagovi: