JAVNI POZIV – Općina Bol sufinancira izradu glavnog projekta sunčane elektrane

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 24.03.2023. - Vrijeme čitanja: 3min

Poziv vrijedi i za fizičke i za pravne osobe za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije – izradu glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u modalitetu kupca s vlastitom proizvodnjom na postojećoj kući. Poziv je otvoren do 30. studenog 2023.

 

Općina Bol je za ovu namjenu u 2023. godini planirala isplatiti ukupno 3.990 eura.

 

Korisnici mogu biti:

 

 • fizičke i pravne osobe koje su vlasnici ili suvlasnici kuća na kojima se planira postavljanje sunčane elektrane za koju je potrebno prethodno izraditi glavni projekt
 • osoba čija je kuća u zoni B konzervatorske zaštite – no samo ako priloži suglasnost Ministarstva kulture-Konzervatorskog odjela u Splitu za postavljanje sunčane elektrane na krov kuće. Provjerite zone zaštite na području Općine Bol

Korisnik donacije ne može biti:

 

 • osoba čija kuća je u zoni A konzervatorske zaštite Općine Bol

Svi korisnici donacije moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 

 • imaju prebivalište na području Općine Bol i na adresi na kojoj se projekt provodi
 • imaju podmirene obveze poreza, prireza i drugih obveza o kojima evidenciju vodi Porezna uprava
 • imaju podmirene sve obveze prema Općini Bol

 

Prihvatljiv trošak

 • izrada projektne dokumentacije do razine glavnog elektrotehničkog projekta s troškovnikom za sunčanu elektranu u paralelnom radu s distribucijskom mrežom na kući
 • izrađene dokumente mora ovjeriti ovlašteni inženjer te moraju glasiti na korisnika donacije
 • prihvatljiv trošak je nastao nakon 1. siječnja 2022. godine, a smatra se da su troškovi nastali na datum izdavanja računa

Iznos i intenzitet donacije

Donacija može iznositi do 100 posto ukupnih prihvatljivih troškova, a najviše 500 eura.

 

Način prijave, postupak pregleda i odobrenja zahtjeva te isplate donacije

Zahtjevi se podnose na propisanom Obrascu naznačenom u ovom Javnom pozivu s traženom i potpunom dokumentacijom.
Prijave se pregledavaju po redu zaprimanja te ako je pregledom utvrđeno da su zadovoljeni svi uvjeti prihvatljivosti navedeni u ovom Pozivu prijavitelju se odobrava donacija.

U slučaju odbijanja prijave, prijavitelj ima pravo podnijeti novu prijavu do iskorištenja sredstava ili do krajnjeg datuma zatvaranja poziva.

Poziv je otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2023. godine.

Donacija se isplaćuje u stopostotnom iznosu, ali tek nakon izrade i dostave glavnog elektrotehničkog projekta za sunčanu elektranu na kući, zajedno s računima za uslugu i dokazom plaćanja projekta i nakon ishođenja i dostave Obavijesti o mogućnosti priključenja na mrežu s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetske suglasnosti ili Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu (sve izdaje HEP ODS d.o.o. i mora glasiti na korisnika donacije).

 

Dodatne informacije

Cijeli Javni poziv s uvjetima prihvatljivosti, obveznom dokumentacijom za prijavu i ostalim detaljima pronađite na stranicama Općine Bol.

Sve informacije vezane uz ovaj Poziv mogu se dobiti:

 • u Jedinstvenom upravnom odjelu Općina Bol
 • na telefon: (021) 717 040
 • upitom na e-mail adresu: alenka.kojdic@opcinabol.hr

 

 

 

____________

Autor: zgradonacelnik.hr

Fotografija: Pixabay