JAVNI POZIV – Poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 08.12.2022. - Vrijeme čitanja: 3min

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga

Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (u daljnjem tekstu: projekt) u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata – prenosi fzoeu.hr

 

Javni poziv

U smislu ovog Natječaja, projekt može imati primjenu u jednom ili više područja:

1. Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu što podrazumijeva održivi razvoj prometnih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja: inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, nisko-emisijskih prometnih zona, sustava javnih bicikala (s i bez električnog pogona), te drugih integriranih i inteligentnih prometnih rješenja.

2. Digitalna javna uprava što podrazumijeva optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima.

3. Klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.).

Projektom mora biti jasno obrazložen doprinos području, moraju biti zadani specifični ciljevi projekta, ciljne skupine, definirani i kvantificirani pokazatelji ostvarenja ciljeva, te projektne aktivnosti. Projekt obavezno mora sadržavati aktivnosti informiranja i vidljivosti, ali isključivo putem digitalnih medija.

Projekt koji sadrži aktivnosti primjene digitalnih rješenja obavezno mora sadržavati i aktivnost edukacije ciljne skupine, određene neposrednim korisnikom digitalnog rješenja, za rad u istome. Projekti za koje je previđeno sufinanciranje putem drugih poziva Fonda ili programa za dodjelu sredstava fondova Europske unije, nisu predmet ovog Natječaja.

 

CILJEVI

Ovaj Natječaj je u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom 2020. – 2030. („Narodne novine“ broj 13/21), te doprinosi ostvarenju strateških ciljeva definiranih u sklopu razvojnih smjerova „održivo gospodarstvo i društvo“, „zelena i digitalna tranzicija“ i „ravnomjeran regionalni razvoj“.

Natječajem se također osigurava provedba mjere TR-10 Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. – 2030. „Promicanje integriranog i inteligentnog prometa i razvoj infrastrukture za alternativna goriva na lokalnoj i područnoj razini“.

 

Rok za prijavu je do 31. siječnja 2023. godine a dokumentacija za prijavu je dostupna na POVEZNICI.

 

__________
Izvor: fzoeu.hr
Naslovna fotografija: Pixabay