JAVNI POZIV – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 21.07.2021. - Vrijeme čitanja: 4min

LAG 5 objavljuje 21. srpnja 2021. godine deveti natječaj temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 2014-2020. za TO 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” (sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja; referentna oznaka natječaja: 21/1.1.4.)

.

 

PREDMET NATJEČAJA: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području „LAG-a 5“ u koje spadaju općine Blato, Lumbarda, Smokvica, Vela Luka, Lastovo, Mljet, Orebić, Ston, Janjina i Trpanj, te grad Korčula.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 2.265.570,00 HRK.

 

POTENCIJALNI KORISNIK mora biti:

• upisan u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sukladno nadležnim propisima, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
• mikro ili malo poduzeće
• jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
a. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
b. samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG)
c. obrt
d. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
e. zadruga.

Nositelju projekta za ovaj tip operacije može se dodijeliti javna potpora samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa, bilo po osnovi ovog Natječaja ili nacionalnog natječaja za 6.3.1.

IZNOS I INTENZITET POTPORE: Visina javne potpore po projektu iznosi 113.278,50 HRK koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.
Intenzitet potpore po projektu iznosi 100%.

Isplata javne potpore se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi:
• isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
• isplata druge/zadnje rate (konačna isplata) uslijediti će nakon završetka provedbe prihvatljivih aktivnosti iz poslovnog plana.

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

 

Napomena:

Detaljna pojašnjenja prihvatljivih aktivnosti nalaze se u tekstu Natječaja.
PDV je prihvatljiv ukoliko nositelj projekta nije u sustavu PDV-a.

Prijave projekata podnose se od 06.08.2021. do 06.09.2021. isključivo preporučenom poštom na adresu:
Lokalna akcijska grupa ”LAG 5”
Trg sv. Justine 13
20260 Korčula

Prijave projekta podnose se sukladno Natječaju LAG-a 5, TO 1.1.4., koristeći obrasce i priloge koji su sastavni dio Natječaja.

 

Info radionice za 9. LAG natječaj TO 1.1.4. održavaju se:

• 26. srpnja (ponedjeljak) u Potomju u 10:00 sati, u prostorijama Hrvatske glazbe Potomje;
• 26. srpnja (ponedjeljak) u Lumbardi u 19:00 sati, u Kino sali na Levantu;
• 27. srpnja (utorak) u Lastovu u 13:00 sati u prostorijama Općine Lastovo;
• 28. srpnja (srijeda) u Čari u 18:00 sati u Domu kulture;
• 29. srpnja (četvrtak) u Putnikovićima u 10:00 sati, Dom vinarske tradicije Putniković;
• 30. srpnja (petak) u Babinom Polju, otok Mljet u 9:00 sati, Dom kulture Zabrežje.

Sva pitanja povezana s ovim Natječajem moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte na adresu: ured@lag5.hr.
Odgovori će biti objavljeni na mrežnim stranicama LAG-a 5 kao prilog ovom natječaju.

 

 

__________
Izvor: lag5.hr
Naslovna fotografija: Pexels.