JAVNI POZIV – Potpora za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 03.11.2021. - Vrijeme čitanja: 2min

2. studenog 2021. godine otvoreno je podnošenje zahtjeva za Potporu za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za 2021. godinu iz Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Zahtjevi za potporu za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza podnose se putem AGRONET zaštićene aplikacije Agencije za plaćanja do 26. studenog 2021. godine. – prenosi lagmore249.hr

Nakon podnošenja zahtjeva za potporu putem AGRONET-a, isti je potrebno ispisati, ovjeriti potpisom i dostaviti nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja.

.
Ženska grla prihvatiljiva za potporu

Za potporu su prihvatljiva ženska grla koja:
.

  • Sudjeluju u provedbi uzgojnog programa određene pasmine, a što se dokazuje na način da su grla upisana u pasminske matične knjige
  • Su starija od 12 mjeseci na dan 30. rujna 2021. godine ili imaju evidentirano janjenje/jarenje do 30. rujna 2021. godine
  • Su nazočna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. listopada 2021. godine
  • Su prisutna na gospodarstvu, u razdoblju od 1. listopada 2020. godine do 30. rujna 2021. godine, imaju evidentirano prosječno najmanje 0,8 janjenja odnosno jarenja po jednom prihvatljivom grlu.

.
Muška grla prihvatljiva za potporu

Za potporu su prihvatljiva muška grla, odnosno uzgojno valjani ovnovi i jarčevi koji su:
.

  • Testirani i pozitivno ocijenjeni na vlastiti rast i razvoj
  • Sudjeluju u provedbi uzgojnog programa određene pasmine, a što se dokazuje na način da su grla upisana u pasminske matične knjige
  • Nazočni na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. listopada 2021. godine.
  • Jedinični iznos potpore po grlu utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla za potporu i predviđenih proračunskih sredstava, a ne može biti veći od 130,00 kn po prihvatljivom grlu.
  • Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. odnosno de minimis potpori

.
Važno: kontrola mliječnosti

Od ukupnog broja prihvatljivih grla mliječnih i kombiniranih pasmina ovaca i koza, na dan 30. rujna 2021. godine, mora biti najmanje 70% grla po korisniku koja sudjeluju u kontroli mliječnosti koju provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

Detalje o potpori pogledajte na POVEZNICI.

__________
Izvor: lagmore249.hr
Naslovna fotografija: Pixabay.