JAVNI POZIV – Prijavi se za praksu u organizaciji civilnog društva

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 14.12.2021. - Vrijeme čitanja: 4min

Inicijativa mladih za ljudska prava – Hrvatska poziva mlade do 30 godina da iskoriste jedinstvenu priliku i prijave se za praksu u organizaciji civilnog društva

Nakon 2. uspješna kruga praksi u civilnom društvu, koju je završilo više od 50 mladih iz cijele Hrvatske, u ovom će krugu prednost imati mladi koji su ujedno i pripadnici/e nacionalnih i drugih manjina te ostalih ranjivih skupina, kao što su mladi s invaliditetom, LGBTIQ+ mladi. No, ako se ne smatrate pripadnikom/icom ranjivih skupina, također se možete prijaviti na ovaj natječaj – piše yihr.hr

Rok za prijave za program prakse je 15.12.2021. do kraja radnog dana. Prijave idu preko POVEZNICE.

Iako je cilj 3. kruga praksi u civilnom društvu pružiti mogućnost prakse većem broju mladih osoba koje su u većem riziku od diskriminacije ili su im smanjene mogućnosti pristupa praksi i neformalnim edukacijskim programima radi njihovog manjinskog statusa i drugih okolnosti, znamo da dobre prakse nedostaje svim mladima.

 

Što YIHR nudi?
.

 • 80 sati prakse u organizaciji civilnog društva koja odgovara tvojim preferencijama
 • Usavršavanje postojećih i usvajanje novih vještina i znanja
 • Vodstvo stručnog i iskusnog mentora/mentorice koji/koja će se potruditi da praksu prilagodi tvojim potrebama i učini je što ugodnijim iskustvom
 • Detaljne i obrazložene komentare mentora/ice na obavljenu praksu, pismo preporuke mentora za buduće poslodavce nakon odrađene prakse, kao i potvrda o završenoj praksi koja uključuje popis uspješno obavljenih zadataka ili stečenih znanja ili vještina
 • Mogućnost pokretanja i razvoja vlastitog projekta ili inicijative

.
Što YIHR očekuje?
.

 • Aktivno sudjelovanje na programu prakse koji je prije početka prakse usklađen s mentorom/icom (o terminima i intenzitetu odrađivanja 80 sati dogovaraš se izravno s mentorom)
 • Spremnost za evaluaciju vlastitih vještina, znanja i pristupa s ciljem napredovanja tijekom programa prakse
 • Proaktivni pristup i spremnost za razvijanje vlastitog projekta tijekom programa prakse
 • Aktivno sudjelovanje u sva četiri modula programa prakse
 • Izraženi interes za buduće zaposlenje ili drugi oblik doprinosa u civilnom društvu te interes za širi spektar tema od društvenog značaja

 

Kako izgleda program?

Imat ćete se prilike specijalizirati u jednom od sljedećih područja važnih za rad u organizacijama civilnog društva:
.

 • Vođenje projekata
 • Administracija i financije
 • Vođenje komunikacija/PR
 • Zagovaranje/rad na programima
 • Educiranje i vođenje treninga (npr. rad s mladima)

 

Praksa je osmišljena u 4 glavna modula

Modul 1 – Upoznaj sektor

Tijekom ovog modula upoznat ćeš se s timom i radom organizacije u kojoj ćeš obavljati praksu, te važnosti i načinima funkcioniranja civilnog društva

Modul 2 – Učenje kroz promatranje (‘job shadowing’)

Promatranje i upoznavanje s radom osoba zaposlenih u organizaciji će ti pružiti uvid u konkretne odgovornosti i zadatke koje radnici organizacije obavljaju na dnevnoj razini. Tijekom ovog perioda, sudjelovat ćeš u raznim aktivnostima organizacije (sastanci, organizacija događaja i slično) uz superviziju mentora.

Modul 3 – Primjeni znanje i vještine

Tijekom ovog perioda, steći ćeš iskustvo timskog rada te ćeš biti odgovoran/a za obavljanje konkretnih manjih zadataka u okviru unaprijed dogovorenih aktivnosti. Sudjelovat ćeš u pisanju tekstova, pripremi sadržaja, organizaciji događaja, pisanju objava za javnost i slično.

Modul 4 – Uradi sam

U zadnjem modulu, imat ćeš prilike razviti vlastiti projekt ili aktivnost koji će do kraja modula i implementirati. Sve aktivnosti provodit će se uz nadzor i potporu mentora. Nakon završetka projekta, napisat ćeš kratki izvještaj o radu i prezentirati svoj rad kolegama u organizaciji.

 

Koji su kriteriji prijave?

Na program prakse u civilnom društvu možete se prijaviti ako:

✔ imate do 30 godina

✔ završili ste si ili završavate fakultet društveno-humanističkog usmjerenja (preddiplomska ili diplomska razina studija)

✔ niste zaposlen/a u struci (ako radiš, zaposlen/a si izvan područja za koje si se obrazovao/la)

✔ motivirani ste si steći iskustvo u civilnom društvu

+ dodatna prednost: pripadnik/ca si nacionalne ili neke druge manjine ili spadaš u skupinu mladih u riziku od diskriminacije odnosno mladih s manjim pristupom obrazovnim mogućnostima

 

Do kada se možete prijaviti?

Rok za prijave za program prakse je 15.12.2021. do kraja radnog dana. Prijave idu preko POVEZNICE.

Za sve dodatne informacije, pišite na croatia@yihr.org

__________
Izvor: yihr.hr
Naslovna fotografija: Pixabay.