JAVNI POZIV – Sufinanciranje izgradnje sunčanih elektrana na obiteljskim kućama u Zadarskoj županiji

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 17.02.2023. - Vrijeme čitanja: 2min

Zadarska županija želi pridonijeti povećanju korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na svome području.

Objavljen je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje novih sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na području Zadarske županije za 2023. godinu.

 

Cilj poziva

Pozivom se nastoji povećati korištenje obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima na području Zadarske županije te smanjenje emisija stakleničkog plina CO2. Poziv je u skladu sa Europskim zelenim planom za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Mjera prihvatljiva za sufinanciranje je korištenje OIE: nabava i ugradnja novog sustava s fotonaponskim pretvaračima (modulima) za proizvodnju električne energije za potrebe kućanstva (za vlastitu potrošnju) instalirane snage do 10 kW (izvan sustava poticaja).

 

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi prijavitelji su fizičke osobe koje najmanje 30 dana prije objave ovog Javnog poziva imaju prijavljeno prebivalište na području Zadarske županije na adresi objekta na kojem se projekt realizira. Osim toga, uvjet je  i da ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se raspisuje Javni poziv.

 

Sredstva su bespovratna

Prijavitelji mogu ostvariti bespovratna sredstva Zadarske županije. Sufinancira se do 40% prihvatljivih troškova ulaganja, ali ne više od 4.000,00 Eura po kućanstvu.

Uz županijsku potporu od 40 posto (do 4.000,00 Eura) postavljanje solarnih panela isplati se nakon četiri do pet godina.

 

Do kada se možete prijaviti?

Rok za dostavu prijava počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Zadarske županije, a završava 15. lipnja 2023. godine.

 

 

 

_______________

Autor: Suzana Živković, Pokret otoka

Fotografija: Pixabay