JAVNI POZIV – Sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 08.07.2021. - Vrijeme čitanja: 3min

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru

.

Predmet Poziva za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila.

Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče u sklopu provedbe Poziva smatraju se:

1. električni bicikli,
2. turistička vozila na električni pogon,
3. vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon,
4. vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik,
5. vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik, pri čemu se u pogledu emisija onečišćujućih tvari primjenjuju ograničenja emisija onečišćujućih tvari CO2 iznosa 0 g/km za električna vozila i vozila na vodik. Za vozila s plug-in hibridnim pogonom ograničenja sukladno Zakonu o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu („Narodne novine“ broj 52/21).

Predmet ovog poziva je sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru i to:

  • električnih bicikala (5-15 kom),
  • turističkih vozila i
  • vozila kategorija L1- L7 na električni pogon.

Zatim vozila M1 kategorije na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik, vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik.

Potencijalni prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, proračunski i izvanproračunski korisnici te ostali pravni subjekti (osim udruga) sa sjedištem na području Republike Hrvatske te predstavljaju javne naručitelje i naručitelje u smislu propisa kojima se uređuje javna nabava.

Ovim Pozivom osigurava se provedba mjere TR-6 Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. – 2030. „Financijski poticaji za energetski učinkovita vozila“. Navedena mjera predstavlja alternativnu mjeru politike za postizanje dijela obveznog kumulativnog cilja ušteda energije u krajnjoj potrošnji energije.

 

Rok za prijavu

Natječaj otvoren 07. srpnja 2021. Podnošenje prijava na Poziv započinje 15. srpnja 2021. godine u 9:00 sati.

Prijava na Poziv podnosi se isključivo elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u sustav ePrijave koja se nalazi na mrežnoj stranici Fonda. Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

 

__________
Izvor: fzoeu.hr
Naslovna fotografija: Pexels.