JAVNI POZIV – Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 03.03.2022. - Vrijeme čitanja: 4min

Deseti natječaj LAG-a za provedbu tipa operacije 2.1.2.“Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” (TO 6.4.1. PRR RH)

LAG 5 objavio je 28. veljače 2022. godine deseti natječaj temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 2014-2020. i drugi za TO 2.1.2. “Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” (sukladan TO 6.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH; referentna oznaka natječaja: 22/2.1.2.) – prenosi lag5.hr

.
Predmet, svrha i raspoloživa sredstva

PREDMET NATJEČAJA: Dodjela potpore male vrijednosti – de minimis potpore za provedbu tipa operacije 2.1.2. „Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ za korisnike koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a 5, u koje spadaju općine Blato, Lumbarda, Smokvica, Vela Luka, Lastovo, Mljet, Orebić, Ston, Janjina i Trpanj te Grad Korčula.

SVRHA NATJEČAJA: Razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih i/ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 902.417,32 HRK.

.
Tko može biti korisnik i koji je intenzitet potpore?

KORISNIK mora biti fizička ili pravna osoba (OPG, obrt, zadruga, trgovačko društvo) upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana od dana podnošenja Zahtjeva za potporu, ekonomske veličine od najmanje 2.000,00 EUR, registrirana za bavljenje djelatnošću, u sektoru kojeg razvija, prije dana objave Natječaja. Uz navedeno, nositelj projekta mora zadovoljiti i sve ostale kriterije prihvatljivosti sukladno dijelu 2.1. Natječaja.

Ukupni iznos projekta ne smije biti veći od 250.000,00 EUR (s PDV-om).

Najviši iznos javne potpore je 60.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a najniži 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

INTENZITET POTPORE: do 70% prihvatljivih troškova. Nositelj projekta može ostvariti dodatnih 20% (ukupno 90%) ukoliko projekt zadovoljava barem jedan od sljedećih kriterija:

a) zajednički korisnik;
b) zajednički interes;
c) inovativnost projekta na lokalnoj razini;
d) javni pristup provedenom projektu.

.

Koje su aktivnosti prihvatljive?

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI suUlaganja u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje, kupnju novih gospodarskih vozila i plovila, strojeva i opreme te kupnju živih životinja u svrhu obavljanja djelatnosti u sljedećim sektorima: turizam u ruralnim područjima, tradicijski i umjetnički obrti, usluge u ruralnim područjima te prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda, u skladu s propisima koji uređuju pojedina područja. Projektom korisnik mora očuvati postojeća ili stvoriti nova radna mjesta u razdoblju unutar 24 mjeseca od dana podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.

 

Projektna prijava

Prijave projekata podnose se od 15. ožujka 2022. godine do 15. travnja 2022. godine isključivo preporučenom poštom na adresu:

Lokalna akcijska grupa ”LAG 5”
Trg sv. Justine 13
20260 Korčula.

Prijave projekta podnose se sukladno Natječaju LAG-a 5 TO 2.1.2., koristeći obrasce i priloge koji su sastavni dio Natječaja. Istu su dostupni na POVEZNICI.

 

Online info-radionice

Info radionice za 10. LAG natječaj TO 2.1.2. održat će se:

• 03. ožujka 2022. (četvrtak) u Veloj Luci u općinskoj vijećnici, s početkom u 09:00 sati
• 03. ožujka 2022. (četvrtak) u Korčuli u gradskoj vijećnici, s početkom u 12:30 sati
• 04. ožujka 2022. (petak) u Orebiću u dvorani Općine Orebić, s početkom u 10:00 sati
• 07. ožujka 2022. (ponedjeljak) u Putnikovićima u Domu vinarske tradicije, s početkom u 10:00 sati
• 08. ožujka 2022. (utorak) online, putem Google Meet aplikacije na POVEZNICI  s početkom u 10:00 sati

Sva pitanja povezana s ovim Natječajem moguće je poslati od dana objave natječaja do 15 dana prije završetka podnošenja prijava projekata isključivo putem e-pošte na adresu: ured@lag5.hr. Odgovori će biti objavljeni na mrežnim stranicama LAG-a 5 kao prilog ovom natječaju.

__________
Izvor: lag5.hr
Naslovna fotografija: Unsplash.