JAVNI POZIV – Vela Luka dodjeljuje potpore male vrijednosti u poljoprivredi za sufinanciranje nabave sadnog materijala

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 23.04.2023. - Vrijeme čitanja: 2min

Temeljem Programa potpora poljoprivredi na području općine Vela Luka za razdoblje od 2021. do 2026. godine Načelnica Općine Vela Luka, Katarina Gugić objavljuje javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području općine Vela Luka za sufinanciranje nabave sadnog materijala u 2023. godini.

 

Javni poziv je otvoren do 30. studenog 2023. godine, ili  prije isteka tog roka ukoliko se predviđena sredstva potroše.

Potpore male vrijednosti u smislu ovog Javnog poziva podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Vela Luka a dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća.

U svrhu kultiviranja poljoprivrednih površina dodjeljuje se potpore za ulaganja za nabavu i sadnju deklariranog sadnog materijala.

 

Korisnici potpore

Korisnik potpore je „jedan poduzetnik“ – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Vela Luka. Pod poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se:

  • obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG),
  • obrti,
  • trgovačka društva,
  • zadruge
  • udruge registrirane u Registru udruga RH.

 

Kriteriji za dodjelu potpore

Korisnik mora udovoljavati slijedećim uvjetima za dodjelu potpore:
Biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Imati poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Vela Luka.
Potvrditi da mu isti troškovi nisu subvencionirani iz drugog izvora.
Na dan podnošenja prijave korisnik ne smije imati nepodmirenih dugovanja prema Općini Vela Luka i trgovačkim društvima kojima je Općina Vela Luka osnivač.

 

Troškovi za koje se odobrava potpora

Potpora će se odobriti korisniku za troškove nabave deklariranih sadnica vinove loze, voćaka i maslina sorte lastovka, drobnica i oblica u visini od 35 %  cijene s PDV-om po komadu sadnice.

Potpora se odobrava za minimalnu nabavku od 5 sadnica voćaka/maslina i/ili 15 sadnica vinove loze, te za maksimalnu nabavku od 50 sadnica voćaka/maslina i/ili 150 sadnica vinove loze tijekom godine.

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 132,72 EUR (1.000,00 kn) godišnje.

Sve potrebne informacije zainteresirani mogu pronaći na poveznici: https://www.velaluka.hr/…/javni-poziv-za-dodjelu

 

 

_____________

Autor: velaluka.hr

Fotografija: Pixabay