UŠTEDI ENERGIJU
February 19, 2018

ZADARSKI OTOCI - Koncesioniranje pomorskog dobra na području Zadarskog arhipelaga

Na petoj sjednici Skupštine Zadarske županije na dnevnom redu našlo se i koncesioniranje pomorskog dobra Zadarskog arhipelaga. Otoci kojima će se koncesionirati pomorska dobra su: Ist, Iž, Molat, Olib, Pašman, Premuda, Rava, Silba i Vrgada.

Odluke donesene na petoj sjednici Skupštine Zadarske županije su one o davanju koncesije za uzgoj bijele ribe i školjaka na pet lokacija u Zadarskoj županiji. Na dnevnom redu bile su i odluke o raspisivanju javnog prikupljanja ponuda za gospodarsko korištenje luka posebnih namjena. Radi se o 14 luka posebnih namjena koje se nalaze na ukupno devet otoka u Zadarskoj županiji.
.

Tko donosi odluke o koncesijama na Zadarskom području?

Podsjetimo, odluke o davanju koncesija donose se temeljem javnog natječaja na razini županija RH, osim u posebnim slučajevima kada se iz određenog razloga ili na zahtjev, odluke daju na upravljanje lokalnoj samoupravi.

Odluke o davanju koncesijskih odobrenja donose se na razini lokalne samouprave temeljem zahtjeva zainteresiranih poduzetnika na manji broj godina.

Ako želimo živjeti u demokratskoj državi državne, regionalne i lokalne samouprave dužne su osigurati transparentnost i dostupnost informacija, dok smo mi kao zainteresirani građani dužni s razumijevanjem i interesom pratiti događanja, predlagati rješenja i uključivati se u donošenje odluka alatima koji su nam dostupni.

Iz tog razloga smatramo da je važno da se i na Zadarskom području oformi zainteresirana skupina koja će djelovati u interesima građana i otočana i na vrijeme obavještavati širu javnost o tome što se događa, kome se koncesije izdaju i na koji način.

Podsjetimo, Županija Splitsko-Dalmatinska je nakon afere ‘’Zlatni Rat'' donijela pravilnik kojim se određuje da u odboru koje je zaduženo za dodjelu koncesija mora postojati stručna osoba iz civilnog društva u području upravljanja pomorskim dobrom. Pitamo se postoji li takva osoba i u odboru Zadarske županije za dodjelu koncesija?

U ovom članku dajemo popis osoba na području Zadarske županije koje su zadužene brinuti o našim otocima:
.

PREDSTAVNICI ZADARSKE ŽUPANIJE U OTOČNOM VIJEĆU:

 1. Krešimir Laštro (pročelnik Upravnog odjela za more i turizam)
 2. Marino Buljanović
 3. Marino Rukavina

STRUČNO POVJERENSTVO ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU

 1. Božidar Longin, predsjednik
 2. Marin Milković, član
 3. Olivio Meštrović, član
 4. Bibijana Baričević, članica
 5. Nedjeljko Sjauš, član
 6. Grozdana Perić, članica
 7. Tomislav Šarić, član
  .

Tko je odgovoran nagledati rad koncesionira?

Osim samog postupka davanja koncesije ili koncesijskog odobrenja, jako je važno pratiti način na koji koncesionar održava i upravlja koncesioniranim dobrom. Brine li koncesionar o očuvanju prirodnog staništa i sanira li redovito smeće koje vlasnici brodova ostavljaju za sobom?

Preuzimanjem ugovora, nažalost, malo je tko vodio računa o obvezama koncesionara, kao i o njegovom ponašanju na koncesioniranom dobru. Rezultiralo je to prošlogodišnjim kritikama i apelima građana diljem cijele obale i otoka, kojim se pokazalo da vlada opći kaos na plažama, sidrištima i u lukama te da svi redom krše ugovorne obveze - od onih koji bi upravljanje koncesioniranim područjem trebali nadzirati do onih koji su se o istome obvezali brinuti.
.

Hoće li sljedeće ljeto biti išta bolje?

Kaos i dalje vlada, koncesije se izdaju bez prevelike pažnje i nadzora javnosti, koncesionari se ponašaju kao zaštićene vrste. Splitsko dalmatinska županije trebala bi biti lider promjena ovakvog ponašanja te preuzimanja odgovornosti za upravljanje pomorskim dobrom. Hoće li je Zadarska i ostale županije slijediti, ostaje nam za vidjeti.

U nastavku pročitajte koja su to područja koja će se u budućnosti koncesionirati u predloženom trajanju od 10 godina.
.

14 koncesija luka od posebne namjene u svrhu gospodarskog korištenja
.

OTOK IST

1. Sidrište Mljake, polje A i B, otok Ist, Grad Zadar

Ukupna površina: 7550 m akvatorija, odnosno morskog prostora.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja sljedećih djelatnosti:

 • pružanje usluge veza, priveza i odveza plovila,
 • usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba i sl.).

Ukupna površina koja se daje u koncesiju i položaj u prostoru, označeni su na grafičkom dijelu Idejnog projekta – Sidrište Mljake, polje A i B, otok Ist, Grad Zadar, broj T.D.: A- 17075 iz siječnja 2018. godine, kojeg je izradilo trgovačko društvo Aces d.o.o., Zadar, po glavnoj projektantici Ivani Mandić Bukulin, dipl.ing.arh., koji čini sastavni dio Odluke i dokumentacije za nadmetanje.
.

OTOK IŽ

2. Sidrište Knež, otok Iž, Grad Zadar

Ukupna površina: 7461 m akvatorija, odnosno morskog prostora.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja sljedećih djelatnosti:

 • pružanje usluge veza, priveza i odveza plovila,
 • usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba i sl.).

Ukupna površina koja se daje u koncesiju i položaj u prostoru, označeni su na grafičkom dijelu Idejnog projekta – Sidrište Knež, otok Iž, Grad Zadar, broj T.D.: A- 17062 iz prosinca 2017. godine, kojeg je izradilo trgovačko društvo Aces d.o.o., Zadar, po glavnoj projektantici Ivani Mandić Bukulin, dipl.ing.arh., koji čini sastavni dio Odluke i dokumentacije za nadmetanje.
.

3. sidrište Vodenjak, polje A i B, otok Iž, Grad Zadar

Ukupna površina: 26890 makvatorija, odnosno morskog prostora.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja sljedećih djelatnosti:

 • pružanje usluge veza, priveza i odveza plovila,
 • usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba i sl.).

Ukupna površina koja se daje u koncesiju i položaj u prostoru, označeni su na grafičkom dijelu Idejnog projekta – Sidrište Vodenjak, polje A i B, otok Iž, Grad Zadar, broj T.D.: A- 17061 iz prosinca 2017. godine, kojeg je izradilo trgovačko društvo Aces d.o.o., Zadar, po glavnoj projektantici Ivani Mandić Bukulin, dipl.ing.arh., koji čini sastavni dio Odluke i dokumentacije za nadmetanje.
.

OTOK MOLAT

4. sidrišta Brgulje, otok Molat, Grad Zadar

Ukupna površina: 75267 makvatorija, odnosno morskog prostora.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja sljedećih djelatnosti:

 • pružanje usluge veza, priveza i odveza plovila,
 • usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba i sl.).

Ukupna površina koja se daje u koncesiju i položaj u prostoru, označeni su na grafičkom dijelu Idejnog projekta – Sidrište Brgulje, otok Molat, Grad Zadar, broj T.D.: A- 17063 iz prosinca 2017. godine, kojeg je izradilo trgovačko društvo Aces d.o.o., Zadar, po glavnoj projektantici Ivani Mandić Bukulin, dipl.ing.arh., koji čini sastavni dio Odluke i dokumentacije za nadmetanje.
.

OTOK OLIB

5. sidrište Sv. Nikola, polje 1 i 2, otok Olib, Grad Zadar

Ukupna površina: 5000 makvatorija, odnosno morskog prostora.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja sljedećih djelatnosti:

 • pružanje usluge veza, priveza i odveza plovila,
 • usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba i sl.).

Ukupna površina koja se daje u koncesiju i položaj u prostoru, označeni su na grafičkom dijelu Idejnog projekta – Sidrište Sv. Nikola, polje 1 i 2, otok Olib, Grad Zadar, broj T.D. IP- 51/17 iz prosinca 2017. godine, kojeg je izradilo trgovačko društvo Denmar d.o.o., Zadar, po glavnom projektantu Željku Čirjaku, dipl. ing građ., koji čini sastavni dio Odluke i dokumentacije za nadmetanje.
.

6. sidrište Slatinica, polje 1 i 2, otok Olib, Grad Zadar

Ukupna površina: 4560 makvatorija, odnosno morskog prostora.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja sljedećih djelatnosti:

 • pružanje usluge veza, priveza i odveza plovila,
 • usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba i sl.).

Ukupna površina koja se daje u koncesiju i položaj u prostoru, označeni su na grafičkom dijelu Idejnog projekta – Sidrište Slatinica, polje 1 i 2, otok Olib, Grad Zadar, broj T.D. IP-50/17 iz prosinca 2017. godine, kojeg je izradilo trgovačko društvo Denmar d.o.o., Zadar, po glavnom projektantu Željku Čirjaku, dipl. ing. građ., koji čini sastavni dio Odluke i dokumentacije za nadmetanje.
.

OTOK  PAŠMAN

7. sidrište Lanđin, otok Pašman, Općina Tkon

Ukupna površina: 49197 makvatorija, odnosno morskog prostora.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja sljedećih djelatnosti:

 • pružanje usluge veza, priveza i odveza plovila,
 • usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba i sl.).

Ukupna površina koja se daje u koncesiju i položaj u prostoru, označeni su na grafičkom dijelu Idejnog projekta – Sidrište Lanđin, otok Pašman, Općina Tkon, broj T.D.: A- 17047 iz studenoga 2017. godine, kojeg je izradilo trgovačko društvo Aces d.o.o., Zadar, po glavnoj projektantici Ivani Mandić Bukulin, dipl.ing.arh., koji čini sastavni dio Odluke i dokumentacije za nadmetanje.
.

8. sidrište Zaklopica, otok Pašman, Općina Tkon

Ukupna površina: 8400 makvatorija, odnosno morskog prostora

Koncesijom se stječe pravo obavljanja sljedećih djelatnosti:

 • pružanje usluge veza, priveza i odveza plovila,
 • usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba i sl.).

Ukupna površina koja se daje u koncesiju i položaj u prostoru, označeni su na grafičkom dijelu Idejnog projekta – Sidrište Zaklopica, otok Pašman, Općina Tkon, broj T.D.: A- 17046 iz listopada 2017. godine, kojeg je izradilo trgovačko društvo Aces d.o.o., Zadar, po glavnoj projektantici Ivani Mandić Bukulin, dipl.ing.arh., koji čini sastavni dio Odluke i dokumentacije za nadmetanje.
.

OTOK  PREMUDA

9. sidrište Krijal, otok Premuda, Grad Zadar

Ukupna površina: 52325 makvatorija, odnosno morskog prostora.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja sljedećih djelatnosti:

 • pružanje usluge veza, priveza i odveza plovila,
 • usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba i sl.)

Ukupna površina koja se daje u koncesiju i položaj u prostoru, označeni su na grafičkom dijelu Idejnog projekta – Sidrište Krijal, otok Premuda, Grad Zadar, broj T.D.: A- 16057 iz lipnja 2017. godine, kojeg je izradilo trgovačko društvo Aces d.o.o., Zadar, po glavnoj projektantici Ivani Mandić Bukulin, dipl.ing.arh., koji čini sastavni dio Odluke i dokumentacije za nadmetanje.
.

OTOK  RAVA

10. sidrište Lokvina, otok Rava, Grad Zadar

Ukupna površina: 11870 makvatorija, odnosno morskog prostora.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja sljedećih djelatnosti:

 • pružanje usluge veza, priveza i odveza plovila,
 • usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba i sl.).

Ukupna površina koja se daje u koncesiju i položaj u prostoru, označeni su na grafičkom dijelu Idejnog projekta – Sidrište Lokvina, otok Rava, Grad Zadar, broj T.D.: A- 17074 iz siječnja 2018. godine, kojeg je izradilo trgovačko društvo Aces d.o.o., Zadar, po glavnoj projektantici Ivani Mandić Bukulin, dipl.ing.arh., koji čini sastavni dio Odluke i dokumentacije za nadmetanje.
.

OTOK  SILBA

11. sidrište Sv. Ante, otok Silba, Grad Zadar

Ukupna površina: 21560 makvatorija, odnosno morskog prostora.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja sljedećih djelatnosti:

 • pružanje usluge veza, priveza i odveza plovila,
 • usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba i sl.).

Ukupna površina koja se daje u koncesiju i položaj u prostoru, označeni su na grafičkom dijelu Idejnog projekta – Sidrište Sv. Ante, otok Silba, Grad Zadar, broj T.D.: A- 17059 iz prosinca 2017. godine, kojeg je izradilo trgovačko društvo Aces d.o.o., Zadar, po glavnoj projektantici Ivani Mandić Bukulin, dipl.ing.arh., koji čini sastavni dio Odluke i dokumentacije za nadmetanje.
.

12. sidrište Južni porat, otok Silba, Grad Zadar

Ukupna površina: 3200 makvatorija, odnosno morskog prostora.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja sljedećih djelatnosti:

 • pružanje usluge veza, priveza i odveza plovila,
 • usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba i sl.).

Ukupna površina koja se daje u koncesiju i položaj u prostoru, označeni su na grafičkom dijelu Idejnog projekta – Sidrište Južni porat, otok Silba, Grad Zadar, broj T.D.: A- 17060 iz prosinca 2017. godine, kojeg je izradilo trgovačko društvo Aces d.o.o., Zadar, po glavnoj projektantici Ivani Mandić Bukulin, dipl.ing.arh., koji čini sastavni dio Odluke i dokumentacije za nadmetanje.
.

OTOK UGLJAN

13. sidrište Poforča, otok Ugljan, Općina Kali

Ukupna površina: 15450 makvatorija, odnosno morskog prostora.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja sljedećih djelatnosti:

 • pružanje usluge veza, priveza i odveza plovila,
 • usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba i sl.).

Ukupna površina koja se daje u koncesiju i položaj u prostoru, označeni su na grafičkom dijelu Idejnog projekta – Sidrište Poforča, otok Ugljan, Općina Kali, broj T.D.: A- 17044 iz studenoga 2017. godine, kojeg je izradilo trgovačko društvo Aces d.o.o., Zadar, po glavnoj projektantici Ivani Mandić Bukulin, dipl.ing.arh., koji čini sastavni dio Odluke i dokumentacije za nadmetanje.
.

OTOK VRGADA

14. Sidrište Artina, otok Vrgada, Općina Pakoštane

Ukupna površina: 6450 makvatorija, odnosno morskog prostora.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja sljedećih djelatnosti:

 • pružanje usluge veza, priveza i odveza plovila,
 • usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba i sl.).

Ukupna površina koja se daje u koncesiju i položaj u prostoru, označeni su na grafičkom dijelu Idejnog projekta – Sidrište Artina, otok Vrgada, Općina Pakoštane, broj T.D.: A- 17045 iz listopada 2017. godine, kojeg je izradilo trgovačko društvo Aces d.o.o., Zadar, po glavnoj projektantici Ivani Mandić Bukulin, dipl.ing.arh., koji čini sastavni dio Odluke i dokumentacije za nadmetanje.

točka

Pet koncesija koje se odnose na uzgoj bijele ribe i školjaka:

 1. OTOCI IŽ I SRIDNJI - Uzgoj bijele ribe
 2. OTOK IST - Prihvat i tranzit ribe mlađi
 3. OTOK PAŠMAN - Uzgoj bijele ribe (Općina Tkon)
 4. OTOK PAG - Uzgoj bijele ribe i školjki
 5. OTOČIĆ ŠKOLJIĆ - Uzgoj školjki (područje Općine Jasenica, Novigradsko more, zapadno od utoka rijeke Zrmanje)

On line dokumentaciju, zapisnike sa sjednica i potpune podatke o ovim koncesijama možete pronaći na web stranici https://sjednice.zadarska-zupanija.hr/

__________
Autor: P.B.
Fotografija: Pokret otoka

Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. 
Zajedno čuvamo okoliš – sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

NEWSLETTER

Klikom na gumb dajete suglasnost za primanje novosti Pokreta Otoka te se slažete s politikom privatnosti.
magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram