KORČULA – Proveden projekt ”Mapiranje energetskih potencijala otoka Korčule”

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 20.12.2021. - Vrijeme čitanja: 4min

Stanovnici Korčule imaju želju i volju za energetskom tranzicijom, no potrebna im je pomoć u pokretanju suradnji i provedbu projekata

U travnju 2021. godine Veleposlanstvo SAD-a u Hrvatskoj odobrilo je Pokretu Otoka financiranje projekta ”Iskorištavanje energetskih potencijala hrvatskih otoka” u svrhu provedbe istraživanja energetskih potencijala otoka Korčule.

Analizu u cjelovitosti možete pronaći na poveznici: MAPIRANJE ENERGETSKIH POTENCIJALA HRVATSKIH OTOKA – OTOK KORČULA 2021.

.
Sredstva su dobivena iz Poziva Veleposlanstva SAD-a za dodjelu malih zajmova naziva ”Energising the Balkans”

Pokret Otoka fokusirao se na otok Korčulu. Ovaj je otok izabran jer je Udruga ususret prijavi na natječaj već započela fazu mapiranja uz angažman volontera.

Financiranje iz bespovratnih sredstava omogućilo je zapošljavanje stručnjaka Mislava Škacana na mjestu voditelja projekta za izradu anketnog upitnika i analizu stanja te dodatan angažman volonterke Dubravke Jeričević za diseminaciju anketnih upitnika na terenu te volonterke Andree Beader za diseminaciju upitnika putem portala i društvenih mreža.

Stručnu podršku projektu dali su Pokretovi volonteri stručnjaci Andreja Baraba, Maja Jurišić i Ivan Zoković.

.
Opći podaci

Ispunjavanju upitnika pristupilo je ukupno 123 sudionika koji su odabrali otok Korčulu kao otok na kojem trenutno žive, odnosno rade.

Od ukupnog broja sudionika, njih 60 (48,80%) bili su muškarci, a njih 63 (51,2%) žene. Većina sudionika nalazi se u dobi između 31 i 60 godina (redom: njih 29,3% od 31 do 40, njih 24,4% od 41 do 50 te 20,3% od 51 do 60; ukupno čak 74% sudionika). Nije bilo sudionika u dobnoj skupini do 20 godina, a samo dva sudionika imala su više od 71 godinu.

Ključni pronalasci:
.

 • 123 sudionika; podjednak broj Ž i M
 • Većina sudionika u dobi između 31 i 60 godina
 • Većinom visoko obrazovane osobe
 • Većina imovinskog stanja poput većine drugih
 • Većina zaposlena ili samozaposlena
 • Većinom fizičke osobe
 • Najzastupljenije mikro organizacije

Stanovnici otoke Korčule spremni su ulagati vlastita sredstva u projekte obnovljivih izvora energije

Zaključaci ovog projekta i istraživanja kojim se mapirao se energetski potencijal otoka Korčule su:

Da je većina sudionika istraživanja spremna ulagati vlastita financijska sredstva u projekte, a oko 40% ih ne može procijeniti jesu li spremni na ulaganje.

Prema odgovorima sudionika, za uspješan projekt potrebno im je:
.

 • više znanja o energetici
 • više znanja o projektima
 • financijska pomoć
 • pomoć u upravljanju projektima
 • povezivanje s drugim akterima

.
50% ispitanika planira postavljanje fotonaponskih elektrana u kraćem vremenu

Većina sudionika ne posjeduje fotonaponske elektrane na građevinama, a polovica sudionika bez elektrana planira njihovo postavljanje u kraćem vremenu. Također, većina posjeduje građevine na koje bi se mogle postaviti elektrane te ujedno imaju želju za njihovo postavljanje.

Većina ne zna ništa o ESCO modelu, a skoro polovica želi se u potpunost informirati o tom modelu.

Većina sudionika posjeduje građevinu na kojima nije provedena energetska obnova te imaju želju za provođenjem mjera energetske uštede. Polovica sudionika razmatra nabavu novog vozila, a isto toliko ih želi nabaviti e-vozilo.

Oko 30% sudionika posjeduje nekretninu koja nema pristup elektroenergetskoj mreži, a polovica tih sudionika planira priključenje tog objekta na elektro mrežu, dok njih 70% razmišlja o realizaciji projekta vlastite mikro mreže s pohranom energije.

Većina ima mogućnost odvajanja i sortiranja otpada u mjestima stanovanja, no njih oko 40% je nezadovoljno, a samo oko 24% zadovoljno trenutnim sistemom odvajanja otpada.

.
Zaključak

Zajedničko svim sudionicima koji su izrazili želju za nekim od oblika energetske tranzicije je da smatraju kako nemaju dovoljno financijskih sredstava za realizaciju projekata.

Većina je zainteresirana za prijavu na projekte sufinanciranja, no nemaju dovoljno vlastitih kapaciteta (ljudstvo, financije, znanje) za prikupljanje dokumentacije.

Većina sudionika zainteresirana je za zajednički projekt s partnerima.

Kako bi se energetska tranzicija provela što efikasnije i uspješnije potrebno je obratiti pozornost i poduzeti korake u skladu s pronalascima ovog istraživanja.

__________
Autor: Mislav Škacan
Naslovna fotografija: tjstudio