KORNATI – Presađivanje Posidonie oceanice

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 01.11.2021. - Vrijeme čitanja: 2min

Kroz listopad se u Nacionalnom parku Kornati radilo na nizu aktivnosti kojima su se obnavljale livade posidonie, ali i podizala svijest o ovoj vrlo vrijednoj cvjetnici

Aktivnosti su se vršile u sklopu projekta ”Saspas Interreg Italy – Croatia” – piše morski.hr.

Posidonia oceanica endemična je i strogo zaštićena morska cvjetnica koja se još naziva šumom Mediterana.

.
Procijenjeno je da jedan metar kvadratni proizvodi 14 litara kisika dnevno

Osim toga izvor je hrane i stanište za mnoge vrste koje među njenim listovima traže sklonište, mrijeste se i razmnožavaju .

Livade Posidonie su ugrožene uslijed niza čovjekovih djelovanja i zato se kroz listopad u Nacionalnom parku Kornati u sklopu projekta Saspas Interreg Italy – Croatia radilo na nizu aktivnosti kojima su se obnavljale livade posidonije, ali i podizala svjesnost o ovoj vrlo vrijednoj cvjetnici.

Prvi tjedan izgledao je ovako:
.
• 11-13.10.2021. – Ponovno presađivanja posidonije u uvali Levrnaka
• 14.10.2021. – 7. sastanak Upravnog odbora projekta Saspas održan u Murteru – svaki partner predstavio je svoj dosadašnji rad o provedenim aktivnostima u zadnjem izvještajnom razdoblju i sljedeće planirane aktivnosti
• 15.10. Obilazak parka sa partnerima na SASPAS projektu

Drugi tjedan održane su slijedeće aktivnosti:
.
• 18-21.10.2021. Monitoring posidonije na 4 lokacije (JUNP Kornati zajedno sa Udrugom „Sunce“)
Lokacije gdje se presađivalo su Kravljačica (6 postaja za monitoring) i Anica (6 postaja)
• Lokacije gdje su se sakupljale reznice su Prisliga (3 postaje) i Borovnik (3 postaje)

.
Presađeno je 800 reznica posidonije

Nakon iznimno uspješnog presađivanja – sidrenjem izorane posidonije u uvali Kravljačica – ovoga puta se presađivanje vršilo u uvali Anica. Projekt vraćanja ove za život podmorja važne cvjetnice vrijedan je gotovo dva milijuna eura. Većina je stigla iz europskih fondova.

Presadili su 800 reznica posidonije. I za drugo presađivanje biralo se mjesto na kojem su, zbog višegodišnjeg sidrenja, pluća Kornata bila znatno oštećena. A sadilo se opet ekološki prihvatljivom metodom.

__________
Izvor: morski.hr
Naslovna fotografija: Unsplash.