KRK – Marina Punat Grupa raspisala Natječaj za dodjelu potpora

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 17.11.2021. - Vrijeme čitanja: 3min

Uprava Marina Punat Grupe raspisala je Natječaj za dodjelu potpora u 2022. godini za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i organizacije s područja Općine Punat

Marina Punat Grupa poziva udruge i organizacije s područja Općine Punat da se prijave za financijsku podršku projektima od interesa za opće dobro – piše otok-krk.org

Cilj ovog natječaja je poticanje projekata i sadržaja u Općini Punat koji podižu kvalitetu života i rada mještana, odnosno za uključivanje čim većeg broja građana u društveno važna događanja sa svrhom stvaranja društvene kohezije i unapređenja kvalitete života.

 

Udruge i organizacije sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća područja:

1. Sadržaji za dobrobit djece i mladih
2. Sadržaji treće dobi za mještane
3. Odgojno – obrazovni projekti za sve generacije
4. Sportsko – rekreacijski projekti za sve generacije
5. Očuvanje okoliša i zaštita mora
6. Očuvanje autohtonog turizma i ponude
7. Kulturno umjetnički projekti
8. Razvoj poljoprivrede (mediteranske kulture)

Ukupno planirana vrijednost Natječaja iznosi 200.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 30.000,00 kuna, a najveći je 200.000,00 kuna neovisno o broju prijavljenih projekata.

Pravo na podnošenje prijave imaju udruge i organizacije s područja Općine Punat.

NAPOMENA: Mogu se prijaviti i udruge te organizacije koje nisu prijavljene u Puntu, ali se projekti odnose na Općinu Punat (škola, dječji vrtić, vjerske organizacije i sl.). Svaka udruga može prijaviti najviše tri projekta u okviru ovog Natječaja.

 

SADRŽAJ PRIJAVE

Cijeli tekst natječaja i obrasci za prijavu dostupni su na službenoj web stranici Marina Punat Grupe www.marina-punat.hr.

Poželjno je dostaviti foto dokumentaciju ili video materijal.

 

ROKOVI I NAČIN DOSTAVE

Rok za podnošenje prijedloga projekata je od 1. prosinca 2021. do 15. siječnja 2022. godine do 15,00 sati. Prijave koje pristignu dana 15. siječnja 2022. godine nakon 15,00 sati (bez obzira na način dostave) smatraju se zakašnjelima.

Sken obveznih obrazaca i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati na info@marina-punat-grupa.hr.

Prijava sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom organizacije.

Izvornik prijave se šalje preporučenom poštom. Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv natječaja: Prijava se može dostaviti putem e-mail ili putem pošte.

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

Marina Punat Grupa d.o.o.
Puntica 7
51521 Punat

Prijave podnesene izvan natječajnog roka, neće biti uzete u razmatranje i vratit će se podnositelju.

Sva pitanja vezana uz natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na e-mail adresu: info@marina-punat-grupa.hr.

POZIV NA PRIJAVU

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

OBRAZAC OPISA PROJEKTA

 

__________
Izvor: otok-krk.org
Naslovna fotografija: Pixabay.