KRK – Planovi za lučku infrastrukturu Krka

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 05.03.2022. - Vrijeme čitanja: 6min

Županijska lučka uprava Krk u ovoj godini ima velike planove što se tiče dovršetka postojećih i pokretanja novih investicija vezanih uz lučku infrastrukturu

Najvažnije investicije za lučku infrastrukturu su dva kapitalna projekta – dogradnja luke Baška i rekonstrukcija luke Krk- Ribarska luka. Oba projekta financiraju se dijelom iz EU sredstava, a dijelom iz državnog proračuna – morski.hr

.
Za dogradnju luke Baška u ovoj godini planirana su sredstva u iznosu nešto većem od 22 milijuna kuna

Planirano je tako proširenje gata Garofulin s izgradnjom tri okomita gata na njega (3. faza). Također, i pripremni radovi za izgradnju gata ispred Stare rive i gata „T“ tlocrta u akvatoriju između Garofulina i Stare Rive.

Građevinska dozvola za ovaj projekt ishođena je još 2017. godine. Trenutačno je u pripremi dokumentacija za provođenje postupka javne nabave za radove na Dogradnji luke Baška – 3. faza. Rok izvođenja radova je 6 mjeseci. Vrijednost radova je procijenjena na 8 milijuna kuna s PDV-om, uz 90% sufinanciranje od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Za 4. fazu dogradnje luke Baška u 2022. godini osigurana su sredstva za pripremne radnje, koji uključuju iskolčenje gradilišta i usluge stručnog nadzora kako bi se projekt mogao realizirati do kraja 2023. godine.

 

Za Luku Krk se čeka ishođenje građevinske dozvole

Rekonstrukcija Ribarske luke Krk drugi je kapitalni EU projekt, za koji je u prošloj godini izrađen glavni projekt. U Županijskoj lučkoj upravi nam kažu da bi građevinska dozvola za ovaj projekt trebala biti ishođena do ljeta.

Ako sve bude išlo po planu, s radovima bi se trebalo početi nakon završetka ovogodišnje turističke sezone. Ovaj se projekt proteže kroz dvije proračunske godine, 2022.- 2023. Procijenjena vrijednost radova je oko 10,5 milijuna kuna s PDV-om, pri čemu se Grad Krk obvezao financirati 50% ugovorenih usluga i radova u prošloj te u ovoj godini.

 

Do kraja godine u obnovu trebaju i komunalne lučice

Među planiranim investicijama u ovoj godini našla se i luka Omišalj, koja bi trebala dobiti novi 60 metarski ponton. Osim demontiranja starog i postavljanja novog pontona, projekt uključuje i ažuriranje maritimne studije za luku te izradu Glavnog projekta s vođenjem postupka ishođenja građevinske dozvole.

Ukupna vrijednost navedenih radova i usluga u luci Omišalj iznosi 1,8 mil. kuna. Planirani rok za postavljanje je do kraja 2022. godine. Financijskim planom planira se i izrada sidrenog sustava u luci Omišalj te zamjena stare pasarele novom željezno-drvenom konstrukcijom ukupne vrijednosti 655.000 kuna.

U luci Porat radovi već traju, a do kraja ožujka trebala bi završiti radovi na 1. fazi projekta. Radovi uključuju I. uporabnu cjelinu. Do kraka godine trebali bi krenuti radovi i na II. uporabnoj cjelini 1. faze projekta, čija je vrijednost radova 5,7 milijuna kuna. Novac bi trebao biti osiguran od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te od Općine Malinska- Dubašnica. U luci Porat je Financijskim planom predviđena i izrada sidrenog sustava čija vrijednost iznosi 65.000 kuna.

.
Radovi u luci Glavotok

Financijskom planom za 2022. godinu predviđeni su i radovi u luci Glavotok, gdje se očekuje obnova operativnog gata, a početak radova slijedi po okončanju postupka javne nabave i izbora izvođača radova. U tijeku je priprema dokumentacije za provođenje postupka javne nabave radova. Ukupna vrijednost radova i stručnog nadzora iznosi 2,7 mil. kuna. Financirati će je ŽLU Krk, Primorsko-goranska županija i Grad Krk. Izvođenje i završetak radova s uporabnom dozvolom planirano je do kraja ove godine.

U ovoj godini planira se izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju primarnog lukobrana i dogradnju sekundarnog lukobrana- 1. faza i u luci Malinska. Izradu glavnog projekta kao i svu potrebnu dokumentaciju te ishođenje građevinske dozvole. Procijenjena vrijednost od 1,7 mil. kuna, financirat će Primorsko-goranska županija, Općina Malinska- Dubašnica i ŽLU Krk.

.
U luci Voz ove je godine planirana rekonstrukcija operativnog gata

Priprema se i dokumentacija za prijavu projekta na natječaj Ministarstva poljoprivrede, Uprava za ribarstvo. Ovogodišnje ulaganje, u vrijednosti od približno 560 000 kuna, preduvjet je za prijavu na natječaj. Obuhvaća izradu glavnog projekta, geodeziju i geomehaničke istražne radove, maritimnu studiju, izvedbeni projekt, elaborat za ocjenu o potrebi izrade procjene utjecaja na okoliš, priključak električne energije i vode te izradu poslovnog plana.

Za projekt rekonstrukcije luke Klimno, u ovoj je godini planirana izrada glavnog projekta i ishodovanje građevinske dozvole, a radovi bi trebali krenuti iduće godine.

Ovogodišnji Plan uključuje i sanaciju te održavanje luka ukupne vrijednosti 1,4 mil. kuna, što obuhvaća radove održavanja lučkih svjetala, opreme i postojeće infrastrukture u lukama (pjeskarenje, čišćenje, održavanje plovila i sanitarnih čvorova te lučkih kućica).

 

Planirani ovogodišnji prihod gotovo 19 milijuna kuna

ŽLU Krk upravlja s 23 luke i lučice otoka Krka koje trenutno broje ukupno 3719 vezova, 2614 komunalnih, 939 nautičkih dok je 166 vezova u koncesiji.

Izvorni prihod ŽLU Krk ostvaruje primarno od lučkih pristojbi (63,7%), lučkih naknada (15%) i naknada za koncesiju (11%), a za 2022. godinu planiran je u iznosu od 18.880.852 kune.

Prihodi od donacija u iznosu od 55.043.057 kuna odnose se na sufinanciranja Ministarstva, Primorsko-goranske županije i lokalne samouprave. Tako se iznos od 11.100.000 kuna iz Državnog proračuna odnosi na sufinanciranje radova rekonstrukcije luke Porat:

  • 1. faza – II uporabna cjelina, u iznosu od 4.100.000 kuna te 7.000.000 kuna za Dogradnju luke Baška
  • 3. faza (proširenje gata Garofulin s izgradnjom tri okomita gata na njega).

.
Luka Malinska

Proračun Primorsko- goranske županije, koja je ujedno i osnivač ŽLU Krk, će u iznosu od 1.950.000 kuna sufinancirati projektnu dokumentaciju rekonstrukcije luke Malinska – 1. faza. Zatim rekonstrukciju i dogradnju primarnog lukobrana i dogradnju sekundarnog lukobrana u iznosu od 950.000 kuna. Također, i radove na rekonstrukciji operativnog gata u luci Glavotok vrijednosti 1.000.000 kuna.

Lokalne samouprave će sufinancirati projekte u lukama ukupne vrijednosti višoj od 5.546.000 kuna. Općina Malinska- Dubašnica u iznosu 885.250 kuna sufinancira projekte u lukama Malinska i Porat. Grad Krk u iznosu od 4.327.472 kuna sufinancira radove i usluge u luci Glavotok te projekte Obala Marina u luci Krk te Ribarska luka Krk.

__________
Izvor: morski.hr
Naslovna fotografija: Pixabay.