KRK – Udružene TZ izradile brand i komunikacijsku strategiju outdoor ponude otoka Krka

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 16.12.2021. - Vrijeme čitanja: 3min

Brendiranje i razvoj outdoor destinacije nova je inicijativa otoka Krka kojoj outdoor iskustvo predstavlja jak motiv dolaska na otok u pred i posezoni

Polazeći od koncepta održivog i uravnoteženog razvoja turizma na otoku Krku predstavlja se brendiranje otoka Krka kao outdoor destinacije.

Imajući viziju daljnjeg razvoja ponude i u sinergiji sa gospodarstvom, a vodeći računa i o interesima i potrebama gostiju, kao i trendovima u turizmu te usklađujući se sa strateškim dokumentima, TZ otoka Krka u suradnji sa turističkim zajednicama i jedinicama lokalnih samouprava krenula je u izradu strategije razvoja brenda outdoor ponude – prenosi hrturizam.hr

.
Udruživanjem svih dionika do pozitivnog rezultata

Udruženim sredstvima svih dionika lokalnih samouprava i turističkih zajednica, podržani od Ministarstva turizma i sporta, sredstvima fonda za udružene TZ, izrađena je “Brand i komunikacijska strategija outdoor ponude otoka Krka”.

U izradi strategiji su bili uključene uz jedinice lokalne samouprave i turističke zajednice i veliki broj vanjskih suradnika i partnera s kojima Turistička zajednica otoka surađuje u outdooru.

Ovim dokumentom prvo je analizirano postojeće stanje outdoor aktivnosti, a nakon detaljnih analiza strategija je obuhvatila strateške odrednice branda Krk outdoor kojima je glavni cilj izgraditi tržišni identitet i prepoznatljivost outdoor ponude otoka Krka, ističu iz TZ otoka Krka te dodaju kako inputi na koje se daju odgovori su diverzifikacija turističkih proizvoda te razvoj novih proizvoda i programa usklađenih s interesima i potrebama gostiju i novim trendovima u turizmu i to upravo na otoku koji je lako dostupan, visoko razvijen i ekološki održiv.

“Brand i komunikacijska strategija obuhvaća niz aktivnosti koja će se odvijati u fazama a obuhvaćaju edukaciju, izradu baze podataka, organizaciju internih manifestacija, definiranje suradnje sa lokalnim medijima, izradu web stranice, produkciju promotivnog materijala, upravljanje društvenim mrežama, oglašavanja, nastupe na sajmovima i druge aktivnosti koje će u konačnici dovesti do jedinstvenog otočnog imidža, veće prepoznatljivosti otoka Krka kao outdoor destinacije i s time i do boljeg pozicioniranja na emitivnim tržištima.” ističu iz TZ otoka Krka.

 

Novi logo otoka Krka

Uz brand i komunikacijsku strategiju outdoor ponude otoka Krka predstavljen je i novi logo outdoor otoka Krka, a koji će postati jedinstveni logo svih promotivnih materijala koji će se tiskati i outdoor programa koji će se ubuduće odvijati na otoku Krku.

Nakon petnaest godina korištenja dosadašnjeg loga TZ otoka Krka, turistička zajednica je u 2021. godini krenula s preoblikovanjem, nužnim radi bolje vizualne prepoznatljivosti i prilagodbe postojećeg loga te prilagodbe novim zahtjevima tržišta (dosadašnji logo TZ otoka Krka je napravljen 2006. godine).

Novi logo je moderan znak kojim se želi postići bolja prepoznatljivost i značaj otoka Krka, a dobivena knjiga standarda omogućit će profesionalniji pristup na izradi svih promotivnih materijala.

Znak se sastoji od tri boje, zelene, žute i plave, kao boja otoka Krka – zelena predstavlja prirodu, žuta boju sunca koja asocira na boju zlatnog otoka te plava koja predstavlja more. Logo je stiliziran u konturama otoka Krka, sa natpisom i tipografijom na više jezičnih mutacija shodno tržištima kojima se obraćamo; postoje njemačka, talijanska, engleska, slovenska verzija loga.

Novi logo bit će postavljen na novim promotivnim materijalima, koristit će se u službenoj korespondenciji TZ otoka Krka, na sajmovima i budućim oglašavanjima te će s njegovim korištenjem TZ otoka Krka službeno krenuti početkom 2022. godine.

__________
Izvor: hrturizam.hr
Naslovna fotografija: Pixabay.