Dubrovačko-neretvanska županija nastavlja s dugogodišnjom praksom ulaganja u zdravstveni nadstandard na Mljetu i Koločepu

Županija kontinuirano osigurava sredstva za sufinanciranje troškova liječničkog tima na Koločepu (Kalamoti), kao i nadstandardnog dijela tima sanitetskog prijevoza na području općine Mljet – prenosi portaloko.hr

 

SPORAZUM O FINANCIRANJU

Župan Nikola Dobroslavić i ravnatelj Doma zdravlja Dubrovnik Branko Bazdan potpisali su ugovor kojim Dubrovačko-neretvanska županija iz proračuna sufinancira dio troškova za plaću, stalnu pripravnost te troškove prijevoza liječničkog tima na radu u ordinaciji na otoku Koločepu.

Sporazum o financiranju nadstandardnog dijela tima sanitetskog prijevoza na području Općine Mljet potpisali su župan Nikola Dobroslavić, načelnik Općine Mljet Đivo Market, ravnatelj Javne ustanove Nacionalni park Mljet Ivan Sršen te ravnatelj Doma zdravlja Dubrovnik Branko Bazdan.

Sporazumom se Dom zdravlja Dubrovnik obvezao osigurati nadstandardni dio tima sanitetskog prijevoza koji se sastoji od jednog vozača i vozila sanitetskog prijevoza, a koji će stalno biti stacioniran na području Općine Mljet. Troškove bruto plaće vozača dijele Javna ustanova ”Nacionalni park Mljet“ 50 %, te po 25 % Općina Mljet i Dubrovačko-neretvanska županija.

 

__________
Izvor: portaloko.hr
Naslovna fotografija: Unsplash.